Az időseket köszöntötték Csíkszenttamáson

A helyi önkormányzat, a Szent Anna Nőegylet és a Caritas családsegítő szolgálata közösen szervezte meg az idősek világnapját október 25-én Csíkszenttamáson

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyen Tamás Márton plébános köszöntötte az összegyűlteket, méltatta az idősek helytállását, valamint biztatta őket, hogy a betegségben, szenvedésben Jézushoz kiáltsanak, mint a jerikói vak. Isten kegyelméből, az ő erejével kívánt nekik további egészséget és erőt a mindennapokra. Az ünnepélyes áldás után a hittanos csoport a helyi énektanárnő segítségével betanult énekekkel ajándékozta meg az egybegyűlteket.
A szentmise után a sportcsarnokba várták az ünnepelteket, ahol a Csonkatorony együttes már húzta a talpalávalót. Az együttes kórusának előadását követően Márk Tibor, Csíkszenttamás polgármestere beszédében az idősek fontosságát hangsúlyozta a közösség életében, és jó egészséget kívánt nekik.
A Caritas családsegítő szolgálata nevében Rétyi Julianna megköszönte az idősek tevékenységét, majd Goethe egyik mondásával („Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni művészet”) támasztotta alá, hogy az öregség Isten ajándéka, nem büntetésnek kell felfogni, hanem földi életünk befejező akkordjaként.
A Szent Anna Nőegylet nevében Dobos Rozália köszöntötte a szépkorúakat, majd Bíró Ferencz, a kultúrotthon mondott köszöntőt, amit az általa összeállított, betanított kulturális műsor követett. Ebben a műsorban részt vett a falu apraja-nagyja. A fúvós zenekar előadását szavalatok követték, majd a Babszemek tánca csalt mosolyt az arcokra. Az iskolások tánccsoportja csiki és marosszéki táncokat járt.
Az ünnepség befejezéseként székelyruhás kisgyerekek köszöntötték egyenként az időseket egy-egy szál virággal és egy emléklappal, amit a helyi Caritas-önkéntesek és gyerekek készítettek. Ez alatt a zenekar tovább húzta a nótát, és együtt énekelhetett fiatal és idős egyaránt.
A szép ünnepséggel Csíkszenttamás megmutatta, hogy fontosak az idősek, akik megérdemlik, hogy legalább egy évben egyszer rájuk figyeljünk.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vállaltak a szervezésben: Imecs Emiliának, a nőegylet lelkes munkatársának, a helyi önkormányzatnak, a Caritas önkénteseinek, valamint a Filó virágüzletnek az adományokért. (Rétyi Julianna)