Az ígérettől a beteljesülésig

November 6-9. között újra megszervezésre került Csíksomlyón a már hagyománnyá vált szabadító lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak, a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében.

Isten igéjéből merítkezve lelkileg feltöltődött lelkületbe távozott a lelkigyakorlatró az a 24 résztvevő valamint 8 segítő, akik azzal a céllal jöttek el a hétvégére, hogy újra részesei lehessenek Isten mérhetetlen kegyelmének, megtapasztalhassák újra a sorstársak elfogadó és szerető közösségét, támogassák egymást a józanodás útján.
A lelkigyakorlat ívét az az Ígéret adta, amit Isten már a teremtés hajnalán megígért, amikor elkötelezte magát az ember mellett. A próféták által Isten megerősítette az Ígéretét, ami nem álom, hanem a reményteli jövőnek szól. Majd a születéstörténet által felelevenítettük, ahogyan Isten beteljesíti Ígéretét.

Az együtt töltött idő alatt ki-ki elgondolkodhatott: hogyan hat rám az, hogy Isten elkötelezi magát mellettem? Mire hív ez meg? Hiszek-e ennek az Ígéretnek az erejében, s dolgozom-e, hogy a nekem szánt reményteli jövőt megvalósítsam? Ebben segít a Szentlélek 7 ajándéka, melyeket konkrétan keresni kell hétköznepi életünkben. A születéstörténet a mi megszületésünk itt és most: beteljesítjük-e az Ígéretet? Úton vagyunk Istenhez. És ez az út fájdalmakkal is jár, de a bennem lévő istenihez vezet: az igazi szeretethez. Fontos tehát megnézni azt, hogy azon kívül, hogy életünket Isten kezébe tesszük megteszünk-e mindent, annak érdekében, hogy törékeny józanságunkat megőrizzük és a folyamatos belső változás útján maradjunk.

A szabadító lelkigyakorlat ez alkalommal is lehetőség volt a résztvevőknek, hogy újra és újra tanuljanak egymástól, egymás tapasztalataiból merítsenek és az Isten tanítását hallgatva, és beépítve változzanak oly módon, ahogy nekik és szeretteiknek megfelel.

A hétvége nyújtotta élményről a résztvevők így vélekedtek:

Csodálatos ismét megérezni Isten jelenlétét a közösségben.”
„Magammal viszem Isten és embertársaim szeretetét. Megmaradok a józanság útján, mert Isten megadta nekem ezt a szabadságot.”
„Megérintett, a sorstársak tiszta, szívből jövő vallomásai, tanúságtételei, és az egymás iránti mély érzés és megértés.”
„Magammal viszem azt a sok szeretetet és megértést, amit máshol még soha nem találtam meg, amely által a szabadulás a rabságból és a tiszta élet elérése lesz a fő célom.”
„A hétvége feltöltődést, szeretetet, lelki békét jelentett, tükröt önmagammal szemben.”

Botházi Renáta – Ki-Út Konzultációs Program