Az Iránytű szociális-oktatási projektben az Osonó Színházműhely

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

A napokban az Iránytű a munka világába projekt megvalósítási szakasza, amely keretén belül hátrányos helyzetű fiatalok mentorálása zajlik.

Az EEA Norvég Alap, valamint a Renovabis által támogatott négy éves program a korai iskolaelhagyás csökkentését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visszaszorítását célozza meg Maros és Hargita megye településein.

A fiatalok feltérképezése és a projektbe való bevonása mellett második pillér a szakképző intézményekkel, szakiskolákkal, szaklíceumokkal való együttműködés és kapcsolatépítés, emellett a tanárok támogatása a pedagógiai eszközeik megerősítésében a hátrányos helyzetű diákok integrációjának céljából, az iskolai sokféleség támogatása és a diákok pályaorientációs készségeinek fejlesztése.

A projektben a Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkező Osonó Színházműhelyt, mint nagy tapasztalattal rendelkező partnert kértük fel a szakmai programok lebonyolítására. A társulat két tagja, Fazakas Misi és Mucha Oszkár színházi nevelési, valamint önismereti, személyiségfejlesztő, kommunikációs, kompetenciaerősítő és csapatkovácsoló műhelyfoglalkozást tartott tartani a marosvásárhelyi, gyergyószentmiklósi, valamint székelyudvarhelyi diákok és tanárok számára.

A projekt az iskolájukba járó, illetve az onnan kiesett diákok számára sokrétű támogatást nyújt azzal a céllal, hogy sikeresen tudják elvégezni tanulmányaikat, visszailleszkedjenek az oktatásba, illetve az oktatásban és a munkaerő piacon szükséges készségeiket fejlesztve, pályaorientációs ismeretekkel gazdagodva tudatosabban és sikeresebben tudjanak továbbtanulni, majd elhelyezkedni. A pedagógusképzések célja, hogy az intézmény munkatársai hatékonyabban tudják oktatni, nevelni, motiválni és támogatni az intézménybe járó hátrányos helyzetű tanulókat.

Napjaink Romániájában a korai iskolaelhagyás és a munkapiacon való alacsony részvétel kiemelkedik az uniós átlaghoz képest, e jelenségek pedig leginkább a sérülékeny társadalmi csoportokat jellemzik. Az Eurostat 2018-as adatai alapján az EU-ban a 18-24 év közöttiek korai iskolaelhagyási aránya 10,6%, míg Romániában ez a szám jóval magasabb, 16,4%. Ezen fiatalok 52%-ának sikerült elhelyezkedni a munkapiacon, a kutatások alapján a 48%-os arányban lévő munkanélküliek 16%-a szeretne mihamarabb munkába állni, viszont 32%-a nem is szeretne dolgozni.

Annak ellenére, hogy a korai iskolaelhagyók uniós átlaga 2013 és 2018 között 1,3%-kal csökkent, Romániára ez nem mondható el. Ugyancsak figyelemfelkeltő adat, hogy 2018-ban az Európai Unió országai közül (Málta és Spanyolország mellett) Romániában estek ki a legtöbben az oktatási rendszerből, mely jelenség hangsúlyosan a vidéki településeken figyelhető meg.

Fazakas Misi, Osonó Színházműhely

További fotók itt érhetők el.

Bővebben az Iránytű a munka világába c. projektről >>>>

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe