Az iskolát nem zárták be. Az iskolaépületeket zárták be.

Marosszentgyörgyön több mint egy hónapja zajlanak csoportos és egyéni, online fejlesztő foglalkozások a nappali központ immár virtuális keretein belül, ily módon 35 gyerek szobájába jutunk el az óvodás és kisiskolás korúak köréből.

Az egyéni fejlesztést, nagymozgást, különböző fejlesztő, otthon elkészíthető játékok bemutatását magába foglaló tevékenységek mellett az írás, olvasás és számolás készségének fejlesztését célzó tevékenységeket is bevonjuk az online foglalkozásokba. Ugyanakkor munkatársaink kiemelt fontosságúnak tartják a gyerekeknek szóló, pasztorációs anyagú videók készítését és megosztását is.

Az online oktatás viszont online kreativitást igényel, hiszen – a gyerekekhez hasonlóan – a pedagógusoknak is új, eddig még nem ismert vizekre kell evezniük, távol a komfortzónától. Munkatársaink a saját otthonuk falain belül próbálnak a legkreatívabbak, legeredetibbek és a lehető legsikeresebbek lenni, és úgy látjuk, ez napról napra sikerül nekik. A Hand in Hand marosszentgyörgyi nappali foglalkoztató átalakult tevékenységéről, a nehézségekről, sikerekről, felfedezésekről Récsei Mária központvezetővel, illetve munkatársaival, Farkas Krisztinával, Fekete Ágnessel és Székely Áronnal beszélgettünk.

Récsei Mária programvezető a feladat megvalósításával járó rengeteg munkát, próbálkozásokat, harcokat, nehézségeket, kihívásokat mind-mind érdemesnek látja, hiszen a kialakult, kitapasztalt módszertan, a munkatársak gyakorlata, az üzenetek célba érése és az ellátottak idejének minőségi módon való eltöltése már szakmaiságról enged nyilatkozni.

Óriási kihívás. A fő szempontom az volt, hogy próbáljunk meg mindent, hogy kapcsolatban tudjunk maradni, akivel csak lehet. Amellett, hogy kapcsolatban maradunk, amellett, hogy egy biztos pont vagyunk az ellátottak életében, nem azt érzik, hogy be vannak zárva a négy fal közé és elveszítették, ami fontosabb számukra, ott van az, hogy még fejlesztünk is. Ez már több, mint amit el lehet várni.

A szülők pozitívan fogadták az ötletet, a megkeresést, a visszajelzések azóta is hálával teltek, a gyerekek pedig türelmetlenül várják a következő foglalkozást, az újabb és újabb feladatokat, játékötleteket. Ha egy gyerek kimarad, akkor a pótlás lehetőségeiről kérdez, más gyerek már órákkal a foglalkozás előtt résen áll. Az egyénik alkalmával sokszor a kistestvérek is bekapcsolódnak.

Bibliai mesemorzsák

Bibliai mesemorzsák címmel indult útjára az a pasztorációs videósorozat, mely mesés-dalos összeállításban mutat be egy-egy bibliai történetet. A videók különlegességét, és ami még fontosabb, hitelességét az adja, hogy a pedagógusok bármiféle, többtízezer lej értékű, profi felszerelés és évek alatt összegyűjtött tudás nélkül is tudnak olyan minőségi, kreatív tartalmat alkotni, mellyel az ellátottakhoz ér az üzenet: nem vagytok egyedül. A legjobb visszajelzés pedig, amikor egy anyuka azt vallja: még a kistesó is nézi a mesét.

 

Hogyan lehet online fejleszteni?

Hogy milyen gyakorlatokat, feladatokat, játékokat lehet átadni online térben, mi az, ami nem több és nem kevesebb, mint a gyerekek igénye, azt nemcsak a tapasztalat alakítja, de legalább annyira múlik a munkatársak ösztönén, ráérzésén. Példaként említve, a tornaórák sem indultak nehézségek nélkül, ami a pedagógusokat illeti, hiszen eddig egy berendezett, felszerelt tornateremben fejlesztették a gyerekek nagymozgását, a személyes találkozások és a közelség lehetővé tette, hogy a gyerek mozgását korrigálni, testtartását újrapozícionálni lehessen. Ma viszont a szakembereknek azzal az eszköztárral kell dolgozniuk, amely minden otthonban megtalálható: így lesz szerves része a mondókás tornaórának az évek óta dédelgetett plüssmackó vagy a máskor csak a télen előkerülő sál.

Krisztina, aki pedagógusként a gyerekek nagymozgását, írási, olvasási és számolási készségeit fejleszti, félelemmel indult neki a feladatnak, viszont amint meglátta munkájának sikerességét, félelme lelkesedéssé alakult át.

Nekem nagy félelem volt, hogy odaálljak a kamera elé és tornásszak. Első két-három alkalommal gombóc volt a torkomban, de utána egész jól alakult. S úgy látom, hogy élvezik is a gyerekek. Akkora motivációt ad, amikor látom, hogy bemegyünk (a csoportba) s tornászunk, számolnak, élvezik ezt az egészet. Jobb és jobb lesz. Hátha sikerül több embert is elérni ezáltal.

A kézműves tevékenységek alkalmával is hasonló az eszköztár, mondja Ágnes: Rájöttem, hogy olyan feladatokat kell választani, amelyek kevés időt és kevés eszközt igényelnek, a szülő segítségével könnyebben elkészülnek. Fogékonyabbak arra, ami egyszerűbben elkészíthető.

Természetesen megfigyelhető a lemorzsolódás is, hisz míg az elején egy-egy csoportos foglalkozáshoz 9-10-en csatlakoztak, most körülbelül 6-an maradtak. A szakemberek viszont természetesnek vélik ezt a tényt, hisz véleményük szerint ahogyan a felnőttek küzdenek hangulatingadozással, hullámvölgyekkel, a gyerekeket is ugyanúgy megviseli a jelenlegi, ismeretlen kimenetű helyzet.

Az online oktatás hátrányosan megkülönböztető és esélyegyenlőtlenségeket teremt.

Hogy miért, arról nemcsak hogy számos aktuális cikket és tanulmányt olvashattunk a sajtóban az elmúlt hetekben, de saját célcsoportunkkal dolgozván meg is tapasztaltuk: szociálisan hátrányos helyzetű családok lévén, az országos arányhoz képest jóval számottevőbb azon gyerekek aránya, akik nem tudnak csatlakozni az online fejlesztéshez. Az indok különböző: a háztartásban levő okoseszközök vagy internethozzáférés hiánya mellett előfordul, hogy bár van otthon egy okostelefon, de azt egyidőben csak egy gyerek használhatja – tudjuk meg Ágnestől:

Akinek fokozottan szüksége lenne rá, azon nem tudunk segíteni, mert nincs otthon elég telefon. Van olyan család, ahol egy telefon van, viszont több gyerek, így mivel elkezdődött az iskolában az online oktatás, ugyanabban az időben a nagy gyerek is online oktatáson vesz részt. Olyan gyerekről van szó, aki tényleg rendszeresen járt a foglalkozásokra.

Egy másik ok a digitális analfabetizmus, hiszen előfordul, hogy ha akad is a családban okostelefon és internethozzáférés, a szülő nem jártas az online kapcsolatteremtéshez, fejlesztéshez és tanuláshoz elengedhetetlen, videós alkalmazások letöltésében, ezeken a felületeken való regisztrálásban.

Bonyolult, hogy letöltsék – pedig látom, hogy tényleg jönne a lány, de az anyuka jelezte, hogy nem tudja letölteni. Felajánlottuk, hogy segítünk neki regisztrálni, de elakadt. – sorolja az aggasztó okokat a gyógypedagógus.

Hogy mindemellett az online fejlesztés módszeréről, a szakemberek kettős szemüveget váltogatnak: egyrészt – a szülőkkel egyetértve – stabil állásponttal vélekednek arról, hogy a gyerek minél kevesebb időt töltsön képernyő előtt. Másrészt ebben az időszakban a televíziós és internetes felület az egyedüli lehetőség arra, hogy szakképzett pedagógusok fejlesszék és oktassák a négy fal között ülő csemetét, így az marad, hogy telefonozásra, számítógépezésre bíztatunk szülőt és gyermeket egyaránt.

Csomagkihordás – nemcsak roma ellátottjainknak

Székely Áron feladata más szempontból bonyolult: terepmunkát vállalva, a csomagosztásos tevékenységbe önkéntesen csatlakozott be. Akihez részleges információ jutott volna el, annak ezúton is jelezzük: a lehetőségekhez mérten, külföldi és belföldi adakozók jótéteményéből mindazon ellátottjaink részesülnek, akik arra a leginkább rászorulnak. Így jutnak el a csomagok – a marosszentgyörgyi nappali központ ellátottjainak családja mellett – idősekhez, betegekhez, anyagilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű emberekhez.

Voltam Marosszentgyörgyön, Csejden, Szovátán, Erdőszentgyörgyön. Mindenki otthon van, mindenkinek át tudom adni, mindenki nagyon örül, reális segítségnek élik meg. Ez nagyon jó, nagyon hálásak, örülnek neki. – mondja Áron.

A csapat tevékenységének sikerét Mária hálával összegzi:

Pozitívak a visszajelzések is, hálásak, érzik, hogy megteszünk mindent, tényleg értük vagyunk. Ennél fontosabb ebben a helyzetben, nem hiszem, hogy van. A célcsoportunknak az a legfontosabb, hogy tudják, hogy számíthatnak ránk, tudják, hogy ott vagyunk, megpróbálunk mindent megtenni annak alapján, amilyen lehetőségeink vannak, ugyanakkor viszünk kis mókát, kis örömet, kis fellazulást az életükbe.

Hálával fordulunk a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal felé, melynek nemcsak anyagi támogatása, de a helyi szociális iroda szakembereinek támogató hozzáállása nélkül sem tudnánk az ellátottjaink mellett maradni.

Márton Kinga Izabella

Megvalósult a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Köszönjük!