Az összetartozás fényei Marosvásárhelyen

A szolidaritás lángjai lobbantak fel november 14-én. A Caritas felhívására több mint hatszázan jöttek el a marosvásárhelyi Színház térre, hogy egy mécses meggyújtásával szolidaritást vállaljanak a nélkülöző embertársaikkal

A Caritas háromórás szolidaritási akciója még napvilágnál kezdődött, a sötétség leereszkedésével azonban fény gyúlt nemcsak a téren, hanem az emberek szívében is. Fokozatosan alakult ki a mécsesekből a Caritas jelvénye, amely a keresztből kiáradó szeretetet jelképezi, majd végül egy végtelenbe törő csillag képe rajzolódott ki a mintegy 700 meggyújtott mécsesből.
Az akció célja az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése volt. Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a szegényekkel, nélkülözőkkel.
A mécsesek eladásából befolyó összegből (3242,25 lej) a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából mintegy 120 Maros megyei, rossz anyagi körülmények között élő család számára vásárol élelmiszercsomagokat a Caritas Maros megyei képviselete, érvényre juttatva ezáltal a velük szolidaritást vállaló embertársaik üzenetét. És ezt az üzenetet örömmel közvetíti a Caritas.
Ezáltal is köszönetet mondunk mindenkinek, aki eljött és látható módon is kifejezte együttérzését a nehezebb sorsú embertársaival.
Az Egymilló csillag-akció többéves múltra tekint vissza a nyugat-európai országokban. Hazánkban azonban első alkalommal szervezte meg országos szinten a Caritas a szolidaritási akciót, hisz november 14-én délután öt órától nemcsak Marosvásárhelyen, hanem Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Kolozsváron, Temesváron, Balázsfalván és Jászvásáron is fellobbant a szolidaritás lángja a Caritas szervezésében.
Reményünk szerint ezzel a rendezvénnyel egy olyan szolidaritási hullámot indított el a Caritas, amely évről-évre egyre láthatóbb és érezhetőbb lesz a nélkülözők embertársaink életében is. (Knecht Tamás)