Az otthoni gondozás hatásai Maros megyében

Maros megye vidéki területein az átfogó szociális szolgáltatások együttese az életminőség növekedéséhez vezet az ottlakók körében

A Maros Megyei Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság és a Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi Kirendeltsége által közösen működtetett otthoni gondozás a függőségben élőket célozta meg (idősek, betegek, fogyatékkal élők, stb.), és egy olyan rendszert igyekezett kialakítani, amely képes biztosítani a társadalmi beilleszkedést, elkerüli az intézményekbe való beutalást és az életminőség javulását hozza az ellátottak számára.
 
Példának okáért Apold, Csatófalva, Dános, Fehéregyháza, Héjjasfalva, Szászkézd, Szásznádas és Zágor községekben, és a hozzájuk tartozó falvakban a szolgáltatást igénylő és állandó ellátott személyek száma 428-ra emelkedett egyéves tevékenység után, náluk összesen 23.258 otthoni látogatást tett a szolgálatban dolgozó 15 munkatárs.
 
A Pro Verbo által készült tanulmány rámutat arra, hogy jelentősen megnőtt a kedvezményezettek ellátási képessége háztartásukban, a család segítőképessége, de nőtt az informáltság is. Hasonlóan javult úgy az egészségügyi, mint lelki állapotuk is az ellátottaknak, egyes megkérdezettek szerint még az anyagi helyzetük is jobb lett. Továbbá a válaszadók 98,7%-a állítja, hogy javasolná mások számára is ezen szolgáltatásokat. A tanulmány román nyelven letölthető innen>>>
 
Így, nagyon jól behatárolható egy olyan réteg a vidéki lakosság körében, akik számára a nyújtott szociális szolgáltatások szükségszerűen kapcsolódnak a mindennapi életük minőségéhez, mentalitásukra nem nyomja rá bélyegét a gondozottság állapota és számukra a házi gondozás költségei is lényegesen alacsonyabbak, mint ha öregotthonba lennének beutalva. Az ilyen jellegű szolgáltatások egyrészt csökkentik az állami idősotthonokba, amúgy is óriási igények számát, másrészt, a kedvezményezettek és családjaik körében az életminőség növekedéséhez vezetnek.
 
Ez utóbbi, 14 hónapon át tartó program teljes értéke 167.300 euró volt, amelyet 89%-ban az Európai Unió biztosít Phare alapokból, 11%-ban pedig a Maros Megyei Tanács támogatta. Jelenleg is működik a program, a Gyulafehérvári Caritas folytatja tovább a tevékenységet 30%-os önrésszel, 50%-os helyi önkormányzati és 20%-os Maros Megyei Tanácsi finanszírozással. (Schmidt Lóránd, Ludescher László)