Az Úr jósága bennünk – Tematikus hétvége

A Gyulafehérvári Caritas szeptember 19-21. között tematikus hétvégét szervezett szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Csíkszentdomokoson, az Árpádházi Szent Margit lelkigyakorlatos házban.

A Ki-Út program keretén belül zajló találkozó témája az önnevelés, önismeret volt. A résztvevők a szervezőkkel közösen arra keresték a választ, hogyan lehet jobb, tartalmasabb kapcsolatot kialakítani önmagukkal és másokkal, azért, hogy a szerető Istenhez is közelebb kerüljenek. Az előadások, a személyes idők, és a  kiscsoportos beszélgetések alkalmat adtak arra, hogy minden jelenlévő elgondolkozzon azon, hogy ő hol áll a személyiségfejlődésben, mennyire tud érett felnőttként viselkedni a hétköznapjaiban, a családtagjaival, barátaival való kapcsolataiban. Ugyanakkor a hétvége fontos kérdése volt, hogyan lehet a minden emberben meglévő jót kibontakoztatni, megtisztítani a szenvedélybetegség évei alatt rárakódott sebzettségtől, félelmektől. A közös reggeli imák és a szentmisék alkalmat adtak arra, hogy mindenki töltekezzen Isten szeretetével és kegyelmével, amelyet majd továbbadhat mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, akik nem tudtak résztvenni ezen a tematikus hétvégén.

A résztvevők a következőképpen vélekedtek mindarról, ami a hétvégén történt velük:

„Rengeteg hasznos dolgot tanultam a hétvégén, meglepett az, hogy játékosan, vidáman tudtunk közösen dolgozni.”

„A „tükör” fontosabb és hasznosabb, mint gondoltam. A mag és a burok képe magam megismerésében nagyon fontos. Megtaláltam önmagamban a jót.”

„Minden információt, amit kaptam, magammal viszek. Építő jellegű és figyelemfelkeltő volt. Ráébredtem Isten dolgainak a nagyságára. Megerősítő volt.”

 

(Borota Gábor)