Befogadás oktatás és kultúra által

Támogató intézmény: Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A pályázat időtartama: 2021.08.01 – 2021.12.10
A pályázat helyszíne: Csíkszereda

A Befogadás oktatás és kultúra által elnevezésű projekt célja, hogy növelje az oktatási és kulturális programokhoz való hozzáférést a hátrányos helyzetű személyek számára, megszólítva azt a 110 hajléktalant, akik a 2021. január 7-i tűzvész következtében maradtak lakás nélkül, és ideiglenesen az Erőss Zsolt Arénában vannak elszállásolva. A közvetlen kedvezményezettek száma 78 személy, ebből 40 gyerek. A projekt 2021.08.01 – 2021.12.10 között kerül kivitelezésre, az alábbi tevékenységek által – korcsoportnak megfelelően lettek megtervezve és kidolgozva:

 • Nyári óvoda
 • Nyári tematikus tábor
 • Oktató tevékenységek gyerekeknek
 • Kreatív kulturális hét fiatalok számára
 • Oktató tevékenységek felnőtteknek – szülők iskolája – szülői oktatás
 • Elősegélynyújtó képzés
 • Csoportos és mentor tevékenységek a szociális és személyes képességek fejlesztése érdekében

A javasolt tevékenységek célja a hátrányos helyzetű személyek, a csíksomlyói tűz áldozatai számára az oktatási és kulturális programokhoz való hozzáférés növelése a társadalmi befogadás folyamatának támogatása érdekében. A tevékenységek a célcsoport igényeinek megfelelően lettek tervezve. Mivel a célcsoport sérülékeny helyzetben van, amelyet alacsony iskolai végzettség, bizonytalan gazdasági és társadalmi állapot, iskolaelhagyási kockázat, lakhatási bizonytalanság jellemez, minden beavatkozás hozzájárul személyes és társadalmi fejlődésük támogatásához, jelenlegi és jövőbeli helyzetük javításához. A projekt a kulturális és oktatási elemek ötvözésével oldja meg a kedvezményezettek előtt álló kihívásokat. A kedvezményezettek többsége gyerek. Jelen projekt, a tevékenységeivel, hozzájárul a gyerekek oktatásához közvetlen módon (közvetlen tevékenységek által), illetve közvetve fejlődési lehetőségek felkínálása által. A tevékenységek fontosságát alátámasztja az a tény is, hogy a javasolt intézkedések valós igényeken alapulnak, a tevékenységi tervet egy olyan specialistákból álló csapat alkotta meg akik napi szinten közvetlen kapcsolatban állnak a célcsoporttal.

A projekt célja, hogy növelje az oktatási és kulturális programokhoz való hozzáférést a hátrányos helyzetű személyek számára, a társadalmi beilleszkedés elősegítése.

Célkitűzések:

 • minőségi oktatási és kulturális programok biztosítása 40 gyerek és fiatal számára a nyári időszak alatt, olyan tevékenységek szervezése által, amelyek az életkoruknak és szükségleteiknek felelnek meg
 • iskolába való beilleszkedés elősegítése és iskolaelhagyás megelőzése 30 gyerek számára, olyan nevelési tevékenységek, valamint képességek és készségek fejlesztése által, amelyek az iskolai siker alapját szolgálják
 • 14 fiatal támogatása a pályaorientációs folyamatban, A szakmák világa tematikus program lebonyolítása által
 • a hátrányos helyzetű felnőttek oktatási és képzési tevékenységekhez való hozzáférés növelése társadalmi befogadásuk támogatása érdekében

A projekt várható eredménye, pontos teljesítmény- és hatékonysági mutatókkal történő méréssel:

 • 10 gyerek kedvezményezettje a Nyári óvoda tevékenységnek
 • 16 kedvezményezett gyerek a Nyári tematikus táborban
 • 30 kedvezményezett gyerek az Oktatási tevékenységek gyerekeknek programban
 • 35 gyerek a kedvezményezettek közül részesül egy szocio-muzikális programban
 • 1 szocio-muzikális előadás a kedvezményezett gyerekek részéről a város közintézményeiben
 • 2 megszervezett találkozó a kórusok között
 • 14 kedvezményezett fiatal részesül a Tematikus szakmai orientációs tevékenységek és a Kreatív hét fiataloknak programokban
 • 7 mini kirándulás a helyi értékek és történelem megismerésére
 • 16 felnőtt részesül Elsősegély nyújtó képzésben
 • 24 kedvezményezett felnőtt részesül az Oktatási tevékenységek felnőtteknek programban – Szülők iskolája – Szülői oktatás, csoportos és mentor tevékenységek a személyes és társadalmi készségek fejlesztése érdekében
 • a gyerekek esetében olyan készségek, képességek, ismeretek fejlesztésére kerül sor, amelyek szükségesek a sikeres iskolai és társadalmi rendszerbe való beilleszkedéshez, megelőzve így az iskolai lemorzsolódást és a társadalmi kirekesztést
 • a 24 szülő esetében, akik részesülnek a szülői oktatásban, a szülői kompetenciák fejlesztésére kerül sor
 • a felnőttek esetében a személyes, szociális és hétköznapi magatartásforma kompetenciák kerülnek fejlesztésre, valamint a családi költségvetés megszervezése és kezelése, tervezés, megfelelő szokások kialakítása, ezáltal támogatva a szociális beilleszkedésüket

A projekt hosszú távon befolyásolja a kedvezményezettek fejlődését és beilleszkedését, személyileg és szakmailag egyaránt.

A csíkszeredai romatelepen történt tragikus tűzvészben érintett családok szociális ellátását támogatja a Magyar Kormány  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor Alap közreműködésével is.