Beteg testvéreinket ünnepeltük

„Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1 Jn 3,16) idézettel buzdított Ferenc pápa február 11-én, a betegek világnapján.

A Gyulafehérvári Caritas, a római katolikus egyház szeretetszolgálata minden évben megünnepeli betegeit, hiszen elkötelezte magát az irgalmas szeretet gyakorlásában, a betegek és szenvedők szolgálatában. Folyamatosan érkeznek a helyszíni beszámolók:

Hargita megye

• Alcsíkon dolgozó otthoni beteggondozó munkatársak minden évben a betegek világnapján kellő figyelmet szentelnek az ágyhoz, házhoz kötött betegeiknek. Az idén is sikerült meglepetést okozni a lázárfalvi idős, beteg gondozottjainknak, ugyanis a tisztelet és a megbecsülés jeléül a lázárfalvi ifjúsági csoport segítségével felejthetetlen percekkel ajándékoztuk meg őket. A gyerekek verses, zenés műsorral köszöntötték az idősebb generációt, akik meghatódva, könnyes szemekkel hallgatták őket. Virág Biborka, Virág Renáta, Tamás Renáta, valamint Györgyice Szidónia verset mondott, a többi gyerek ifjúsági vallásos énekkel örvendeztette meg a betegeket, amelyet László Emil hegedűvel valamint Ábrahám Emőke gitárral kísért. Megható pillanatokat varázsoltunk egy-egy beteg házában, akik el voltak ragadtatva, hogy meglátogattuk őket, Irénke néni szavai élve: Minden betegség az ember számára egy nehézség, egy válságjelenség és a mai nap egy lelki megkönnyebbülést adott… Egy 92 éves bácsi pedig ezt mondta: Jó érzés, hogy nem vagyok magamra hagyva, és hogy van még valaki aki gondol a betegekre.

A betegek között járva a szenvedés különböző fokozataival találkozunk ezért e rövid műsorral próbáltuk megerősíteni ápoltjainkat a mindennapi szenvedésben és sikerült számukra felejthetetlen élményt nyújtani, mely testi, lelki feltöltődést eredményezett.
(Lőrincz Emőke)

• Február 11-én Felcsíkon is sok mosollyal, hálatelt szívvel találkoztunk. Madéfalván és Csicsóban házhoz kötött betegeket látogattunk meg madéfalvi I-IV. osztályos gyerekekkel.  Vidám gyerekhanggal, énekekkel köszöntöttük az időseinket.
Célunk az volt, hogy egy kis örömet, vidámságot vigyünk betegeink mindennapjaiba, és – ha csak egy percre is átvegyük terheiket, oldjuk magányukat és elfeledtessük velük a szenvedést, a fájdalmat. Többen könnyekig meghatódtak a dalok hallatán és hálásan köszönték, hogy rájuk is gondoltunk, hogy még erre is kiterjed a figyelmünk, nemcsak a fizikai sebeket gyógyítjuk, de a lelkieket is…
Minden faluban köszöntővel kedveskedtünk azon betegeinknek, akikhez nem tudtunk énekszóval eljutni. Volt, aki össze-vissza puszilgatta a kolléganőt, annyira örült a köszöntőn levő kis üzenetnek, mondván, ő minden évben többször előveszi, újra és újra elolvassa az idézetet, mert erőt merít belőle.
Karcfalváról, Jenőfalváról és Dánfalváról sikerült pár olyan személyt beszállítanunk a csíksomlyói kegytemplomban tartott ünnepi szentmisére, akik másképp nem juthattak volna el.
A szeretet, az öröm eszközei lehettünk ezen a napon gondozottaink életében, a szerető és irgalmas Isten arcát közvetítve feléjük, aki megígérte, sosem hagy magunkra szenvedéseinkben…
(Both Emese)


Ha melletted valaki szenved, sírjál vele együtt.Ha valaki boldog, legyél te is az. A szeretet lát, figyel, hallgat és észrevesz. A szeretet azt jelenti, hogy minden erőddel együtt érzel. Aki szeret, felfedez önmagában számtalan rejtett erőt és részvéte nem megszokás. Egyszárnyú angyalok vagyunk: csak akkor tudunk repülni, ha karon fogjuk egymást.” Bruno Ferrero gondolataival köszöntöttem a szentmiséről a csíksomlyói Mozgásfejlesztő Központba érkezőket, s arra kértem őket, hogy fogjuk hát karon egymást, beteg társainkat, s legyünk angyalok, akik arra törekszünk, hogy segítsük, könnyítsük, szépítsük egymás mindennapjait. Napunkat szépítették a Nagy István Művészeti Líceum diákjai, Orbán Fitori Melinda klarinétszakos tanárnő vezetésével Mozart műveiből játszottak. Majd Balázs Katica II. osztályos madarasi diák köszöntő énekét hallhattuk, amit Balázs Csaba II. osztályos tanuló hegedűjátéka követett. A jelenlévőket kaláccsal és teával kínáltuk.(Solymosi Erika)

• Székelykeresztúron a Caritas munkatársai a kórház betegeinek kedveskedtek, akik szívesen fogadták a váratlan látogatást. Saját készítésű képeslapokkal és édességgel lepték meg a gyermek- és belgyógyászat betegeit – tudósít a Keresztúr.info >>>

• Székelyudvarhelyen a betegek világnapja alkalmával a mozgásfejlesztő központban az egyik idős csoporttal együtt, Ferenc pápa a betegek világnapjára írt üzenetével köszöntöttük a foglalkoztatóba járó időseket és az otthoni beteggondozás egyes ápoltjait. Gyökössy Endre Recept című történetét olvastuk fel, utána közösen énekeltünk, majd a megterített asztal köré gyűltek a meghívottak és kellemesen elbeszélgettek sütemény, tea mellett. Mindenkit megajándékoztunk egy képeslappal, az otthoni beteggondozásban lévő betegeket is, akik nem tudtak résztvenni a köszöntésen. Egy-egy képeslappal adtuk tudtukra, hogy rájuk is gondoltunk. Minden emberi kapcsolat az adás és az elfogadás képességén alapul. Addig él, amíg öröm adni és elfogadni – írta Popper Péter.
(Balázs Zsófia, Kömény Beáta)


• A Gyergyói-medencében leghamarabb Gyergyócsomafalván ünnepeltünk, ahol a vasárnapi nagymise után fiatalok lelkes csoportja meglátogatta idős beteg ellátottjainkat, virággal és verssel köszöntötték őket. Kedden Gyergyóalfaluban került megrendezésre a helyi óvodában az ünnepség, ahová munkatársaink szállították be az idős betegeinket, akik habár nem ágyhoz kötöttek, de koruktól fogva különböző egészségügyi problémákkal küzdenek. A köszöntő után az óvónő felolvasta Ferenc pápa üzenetét, majd elmondta, hogy senkit nem szeretne betegségére emlékeztetni, sőt szeretné, ha mindenki megfeledkezne egy rövid ideig minden gondjáról, éppen ezért a gyerekek vidám tavaszi és farsangi versekkel, énekekkel köszöntötték az egybegyűlteket. A szülőbizottság tagjai egy kis édességgel, üdítővel és kávéval kínálták a jelenlevőket, majd egy kis beszélgetésre is sor került. A rendezvény végén a gyerekek saját készítésű ajándékokkal leptek meg mindenkit. Az óvónő elmondása szerint nagy élmény volt számukra vendégül látni az idős embereket, mosolyt csalni a megfáradt arcokra, és örülnének, ha jövőre is együtt szerveznék meg a betegek világnapját.
Ahogy véget ért az alfalvi rendezvény siettünk Gyergyóditróba, ahol a cserkész gyerekek egy csoportja várt, hogy verssel és énekkel köszöntsék a gondozottakat saját otthonukban. Nagyon megható volt látni a könnyeket az idősek és gyermekek szemében egyaránt, mert itt igazán beteg embereket látogattunk meg, akiknek adott esetben hozzátartozójuk sincs, tehát teljesen magányosan élnek. Egy pohár víz vagy üdítő mellett beszélgettünk velük és megígértük, hogy amikor csak alkalom adódik újra és újra meglátogatjuk, akár cserkészek saját maguk is.

Ne feledkezzünk meg az ápolókról se, munkatársainkról, akik különös figyelmet tanúsítanak betegeik iránt minden nap, most különösen, amikor munkájukon túl a betegek szellemi és lelki felemelkedését is szolgálták azáltal, hogy közreműködtek a rendezvénysorozat megszervezésében.
Hiszem, hogy a betegeinket minden látogatásuk arra emlékezteti, hogy a teremtő Isten mindannyiunkat a kezében tart, és nem enged el soha (Simon András).
(Csibi Klára)

• Maroshévízen a Kemény János Elméleti Líceum magyar tagozatos tizedik osztályos lányok jöttek el velünk és versekkel örvendeztették meg a betegeket, aki,k nagyon örültek. Volt aki annyira meghatódott, hogy nem tudta könnyeit visszafogni. Aznap minden egyes betegnek képeslapot is vittünk.
(Kozma Beáta)


Maros megye

• Marosvásárhelyen az ünnepség 10 órától szentmisével kezdődött a belvárosi Keresztelő Szent János templomban, ahová évről évre egyre többen jönnek el ezen a napon, és részesülnek a város papjai által kiszolgáltatott szentségekben, így a bűnbánat, szentáldozás, de ez alkalommal különösen a betegek szentségében. A szentmisét Dr. Bakó Csongor István kórházlelkész celebrálta, aki prédikációjában kihangsúlyozta: A betegekben az egyház a szenvedő Krisztust látja, aki velünk együtt hordozza fájdalmaink súlyát és feltárja előttünk a szenvedés értelmét. Ily módon találkozunk Isten szeretetének misztériumával, amely reményt ad és bátorságot önt belénk. Reményt, hiszen Isten szeretettervében a fájdalom éjszakáján is felragyog a húsvéti fény; és bátorságot, hogy Vele együtt megbirkózzunk minden ellenségeskedéssel.
Az ünnepség színes műsorral folytatódott a Deus Providebit Házban, ahová a Gyulafehérvári Caritas és a Máltai Segélyszolgálat várta a résztvevőket, illetve gépkocsival el is hozta azokat, akik ezt igényelték. Dr. Bérczes Judit rendkívül érdekes és tartalmas előadással kedveskedett az összegyűlt időseknek. Mindnyájukat érintő problémákat, az idős korral gyakran együtt járó betegségeket és annak megelőzését, valamint a betegséggel kapcsolatos viszonyulásmódokat érintette. Déli 12 órakor imádsággal folytatódott a rendezvény, amelynek során a betegekért is könyörgött Palcău Augustin marosjárai plébános, aki a helybéli óvodásokat is elhozta, hogy Demeter Katalin Márta óvónő vezetésével színes műsorral, népi gyermekjátékokkal lepjék meg az időseket.
(Molnár József)

Nyárádszeredában és Székelybere község kis falvaiban lelkes általános iskolás gyermekek, pedagógusok kíséretében, valamint a helyi református egyházközség tagjai közösen a Caritas-munkatársakkal látogattak meg idős, ágyhoz kötött betegeket – tudósít a Székelyhon.ro >>>

A betegek világnapja már a kilencvenes években megmutatta erejét, és lám 2014-ben Gyulakután is meg volt a hatása: a felköszöntött ellátottak könnyeket is ejtettek, hiszen nem mindennapos esemény volt a betegségben szenvedőket ünnepelni. Egy képeslappal és egy kis imádsággal mindjárt könnyebben viseli el szenvedését az ember, nem kell csak egy kis szeretet, egy kis odafigyelés, jó egészséget kívánó szó és máris megtörténik a csoda. Pázmány Péter betegekért való imájával kívánunk és kérünk minden egyes szenvedő betegnek gyógyulást, kitartást és hitet, hogy újra tudják kezdeni minden nap: Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért, a reájuk bocsátott csapásból, hogy megismervén hozzájuk való jó voltodat, méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által öregbüljenek szerelmedben és félelmedben.
(Joó Szilárd)

Hunyad megye

• Petrozsényban 9 órától kétnyelvű szentmisén vettek részt a betegek a Szent Borbála templomban, majd a Caritas székhelyén vártuk őket meleg teával, szendvicsekkel és süteményekkel, amelyet a templomba járó asszonyok készítettek kimondottan erre az alkalomra. Itt megmértük a résztvevők vérnyomását és vércukorszintjét, amelyhez a tesztcsíkokat adományba kaptuk.
(Adina Roman)

Helyi TV tudósítása Petrozsényből (hd365.ro) itt >>>