Boldogabb családokért!

Tapasztalatcserére gyűltek össze december 7-8. között a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a Boldogabb családokért iskolai programban résztvevő önkéntesek

Együttlétük legfőbb célkitűzései a töltekezés, egymás lelkesítése, a munkájuk során szerzett tapasztalatok megosztása, új ötletek gyűjtése, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása volt. Első nap Simó Irma klinikai pszichológus és mentálhigiénés szakember osztotta meg a résztvevőkkel a serdülőkori személyiségfejlődés kapcsán gondolatait és személyes tapasztalatait. Másnap Tamás Huba homoródkarácsonyfalvi plébános A katolikus egyház tanítása házasságról, családról címmel tartott előadást. Ezt követően a jelenlevők kiscsoportos tevékenységben keresték a választ arra a kérdésre, milyen módon lehet a leghatékonyabban életközelbe hozni a ma gyermeke, fiatalja számára a keresztény család örökérvényű értékeit: az egységet, a felbonthatatlanságot, a hűséget, az egymásról való gondoskodást.

Ezt követően került sor a fiatalokkal való együttlét során átélt örömök, kudarcok megosztására, majd ötletbörze következett, amelynek keretében az órákon használható jól bevált játékokkal, filmrészletek megtekintésével, vers meghallgatásával gazdagították egymást a résztvevők. Az osztályfőnöki órák keretében végzett szolgálat során felmerülő kérdések megválaszolása közben megfogalmazták a program egyik legfontosabb célkitűzését: ezeken a foglalkozásokon is Isten országát szeretnék építeni, az Istennel együtt élő család szépségét kívánják felvillantani. A szombati program szentségimádással és szentmisével zárult. (Kertész Marika)

 

Örülök annak, hogy részt vehettem ezen a hétvégén. Jó volt találkozni régi ismerősökkel, ismerkedni új emberekkel, közelebb kerülni egymáshoz a beszélgetések, játékok által. Simó Irma pszichológus előadása mélyen érintett. A szeretet, amellyel a fiatalokról beszélt, közel hozta hozzám életüket, harcaikat, küzdelmeiket. Ezáltal én is még jobban megszerettem őket, fontosabb lett számomra ez a szolgálat. Ami leginkább megerősödött bennem, hogy nagy szükségük van az Isten szeretetére. Jó volt megosztani egymással tapasztalatainkat, jó volt hallani ennek a munkának a gyümölcseit, áldásait, de harcait, nehézségeit is. Mivel nagyon rég nem voltam fiatalok között, engem valósággal sokkolt, hogy mennyire ˝tombol bennük a világ˝. Azt érzem, hogy sokakról ˝lepereg˝ a mondanivalónk, viszont öröm tapasztalni őszinteségüket, nyitottságukat, ˝szomjúságukat˝, egyáltalán a Szentlélek munkáját bennük. A kiscsoportos beszélgetésben ötleteket gyűjtöttünk, hogy miként lehet egy-egy témát közelebb hozni a fiatalokhoz. Kiemeltük annak fontosságát, hogy lássanak pozitív példákat, halljanak tanúságtételeket, legyenek bevonva egy-egy feladatba. A délutáni ötletbörzén sok jó játék, ötlet került a tarsolyomba, ami még több lelkesedést adott. Kérdés volt bennem, hogy vajon én képes vagyok-e erre a szolgálatra, de az elhangzottak megerősítettek abban, hogy ha Isten elhίvott erre a feladatra, akkor megadja hozzá a kellő erőt is. A nap végén küldetést kaptunk: ˝Légy a föld sója, légy a világ világossága!˝Azt éreztem, hogy a helyemen vagyok és nagyon hálás vagyok ezért a jó Istennek. (Ilyés Dalma, Kézdivásárhely)

Kellemes környezetben, szeretetteljes fogadtatásban volt részem. Nagyon jól éreztem magam a hasonló értékrendet képviselő önkéntesek között. Az ötletes szervezésnek köszönhetően nagyobb betekintést nyertem a programba. A megosztások alkalmával értékes tapasztalatokra tettem szert. Rácsodálkoztam arra, hogy milyen nagy igény van a mai ifjakban az igaz, örök értékek megismerésére. Boldoggá tett az, hogy iskolában is van lehetőség a tiszta életre való nevelésre.   A hétvége megerősített abban, hogy folytatnom kell azt a munkát, amit elkezdtem, abban a reményben, hogy boldogabb családok fognak térségünkben is tanúságot tenni a jövő nemzedékének. (László Éva,Csíkszereda)