Caritas-jelenlét az EMI ifjúsági táborban

A Caritas családsegítő szolgálatának munkatársai idén is jelen voltak a Gyergyószentmiklóson megrendezett EMI-táborban

A Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatának munkatársai kétféle programmal is színesítették az idei Erdélyi Magyar Ifjak táborarának (EMI-tábor) rendezvénykínálatát.
Délelőttönként önismereti és kommunikációs jellegű társasjátékok során szerezhettek tapasztalatokat és kellemes élményeket az érdeklődők. A játékokon mintegy ötven személy vett részt. Egyidejűleg több játék zajlott, alkalmanként húsz személy is játszott egyszerre a családsegítő szolgálat munkatársai és önkéntesei irányításával. A közös játszás lehetőséget teremtett az ismerkedésre, de a baráti kapcsolatok elmélyítése mellett az együvé tartozás élményét is erősítette.
A társasjátékok mellett csoportfoglalkozásokat is szerveztek a Caritas munkatársai párkapcsolat és szexualitás témában. Összesen három találkozás volt, amelyeken a részvevők a következő témákkal ismerkedhettek: a párkapcsolatot építő képességek, azok fejlesztési lehetőségei (hogyan kommunikáljunk eredményesebben, hogy hozzunk jó döntéseket?), hogyan viszonyuljunk Istentől ajándékba kapott szexualitásunkhoz, hogyan válhatunk önálló, felelősségük teljes tudatában levő felnőttekké e kérdést illetően. Emellett beszélgettek a média és a szexualitás összefüggéseiről, fejtegetve a minket érő társas elvárásokat és azok hatásait, bátorítva a részvevőket arra, hogy merjenek egyéniségként szelektálni az őket érő információk között. Ezeket a kérdéseket játékos csoportfeladatok kapcsán beszélték meg, ahol lehetőség volt a különböző vélemények felvállalására, meghallgatására és következtetések levonására. Ezen a programon 44 személy regisztrálta magát, de sok megfigyelő is akadt, akik belehallgattak rövidebb-hosszabb időre a beszélgetésekbe.
A tevékenység célja a fiataloknak szóló segítségnyújtás volt, hogy képesek legyenek jó és személyiségüket fejlesztő párkapcsolatok kialakítására, illetve később kiegyensúlyozott családi élet megélésére. (Bartalis Kinga)