Caritasos képzők konferenciája

A képzés kihívás, lehetőség, nyitás egy új világ felé, gazdagítás, felkészítés az újra, életútformálás… A képzések alapjánál olyan értékek vannak, mint a sok év alatt felgyűlt tudásanyag, a képzett szakemberek, a terepen szerzett gyakorlat, a tapasztalat, az értékközpontúság, az eddigi képzések résztvevőitől érkezett visszajelzések, melyek része az igényesség, a tisztelet, a megtapasztaláson alapuló tudásátadás, a keresztény értékrend. Mindennek tudatosítását célozta az a kétnapos konferencia, amelyen caritasos képzők és vezetők vettek részt annak érdekében, hogy a leltározás után az út folytatását, együtt kezdjék kiépíteni.

Ötletbörze: olyan érték, amivel a Caritas már rendelkezik a képzések területén

A több mint harminc képző tapasztalata és akarata körvonalazta az irányt, mely – még számos részlet kidolgozását követően – elvezethet oda, hogy a Caritas egységes kínálatában számos olyan képzés megjelenhessen, amely az embernek a nagyobb élet lehetőségét adja, amelyhez van terepen gyakorlatozott, életszerű tudást átadó belső szakember, illetve be tudunk hívni olyan szakértőket, akik az általunk képviselt értékek szerint képeznek.

A Caritas mindennemű képzési tevékenységeit egységesen szeretné továbbgondolni, egységes értékek mentén felkínálni. A számos területre fókuszáló képzéskínálat mögött ugyanis ott van az európai hálózatban lévő kapcsolatainkból nyert ismeretek, a terepen szerzett tudás, a szakmaisághoz és emberséghez való ragaszkodás. Mi abból növekedtünk sok éven keresztül, hogy hozzáfértünk más emberek tudásához, tapasztalatához, emberségéhez. A továbbítás késztetés: az érték továbbadásával az élet gyarapszik. Ez küldetése a Caritasnak, egy másik arca a segítségnek: a segítők segítése.

Számos formális és nonformális képzés mentén olyan kompetenciákhoz szeretné hozzájuttatni az erre nyitottakat a Gyulafehérvári Caritas képzői, amelyek a jólétet szolgálják. Amely által az ember hatékonynak érzi magát, tud kapcsolódni más személyekhez, autonóm, azaz bele tud szólni abba, ami vele történik és látja, hogy létének értelme van.

A november 8–9-én a csíksomlyói Jakab Antal házban zajló képzők konferenciája, Molnár Juckó moderálásával, megszülte a képzésszervezés irányát. Munkacsoportokban zajlik tovább a struktúra, a működési mód és követelményrendszer kidolgozása, amely lehetőséget teremt, hogy szakmai és emberi kvalitásokon alapuló, keresztény alapokon nyugvó korszerű képzéskínálat kerüljön az érdeklődő elé.

Balázs Katalin