Családjaink értékei

A címben szereplő témában szerveztek első alkalommal Családi Napot a Gyulafehérvári Caritas munkatársai és a Segítő Nővérek Csíkszentdomokoson.

Hogyan ünneplünk a családban? Egyáltalán mennyire fontos számunkra, hogy legyenek családi ünnepeink? Mennyire bennsőségesen élünk meg családunkban egy-egy ünnepet? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ a hétvégén megszervezett Családi Nap résztvevői és meghívott előadói.

A hivatalos megnyitót követően összerázó, jégtörő játékokon keresztül ismerkedhettek egymással a rendezvényen részt vevő domokosi családok. Majd a délelőtti foglalkozásokon kicsik és nagyok is külön dolgoztak. A felnőttek egy előadáson vehettek részt, amelyen Erik ferences testvér (OFM) a szent család példáján keresztül mutatta be a család legfontosabb értékeit. A műhelymunka során a résztvevők is kibontakozhattak. Mindenki megosztotta családjában megtapasztalt saját örömeit, és nehézségeit.

A programban külön színfoltot jelentett a László család tanúságtétele, akik szívből osztották meg a jelenlévőkkel tapasztalataikat. A négygyerekes házaspár beszélt nehézségekről és örömteli percekről egyaránt. Egy nagyon mély és őszinte tanúságtételt hallhattunk, mely erőt adhat nehéz napjainkra.

A tanúságtétel végén egy sokatmondó verset hallhattunk, ebből van az alábbi idézet:

Ma még tiéd körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.”
(részlet Túróczi Zoltán: Tanács című verséből)

Míg a felnőttek előadáson és tanúságtételen vettek részt, addig a gyerekek termésképeket és karkötőket is készítettek. A programot egy közös étkezés zárta.

Köszönjük a Segítő Nővéreknek, hogy biztosították a helyszínt és házigazdái voltak az eseménynek! Az első csíkszentdomokosi Családi Nap Hargita Megye Tanácsa, és a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg.

Péter Szabolcs – Családsegítő Szolgálat