Csodák Gyergyóremetén

Július 6-10. között került megrendezésre Gyergyóremetén a „Világ hét csodája” nevet viselő nyári gyerekfoglalkoztató, ahol a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő programjának munkatársai 28 gyermeknek tartottak szociális készségfejlesztő programot. A program helyszínét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Csutakfalvi Napközi otthona biztosította.

Naponta reggel kilenc órától délután három óráig tartottuk a foglalkozásokat az alábbi forgatókönyv szerint: reggelente az ismerkedésre és csapatépítő játékokra fektettünk hangsúlyt, majd minden nap egy témát jártunk körül. Kora délután, egy órakor elfogyasztottuk a meleg ebédet, majd a levezető játékok után összegeztük a napot, amikor a gyerekek saját füzetükben naplót vezetve feljegyezték rajzzal és narratív formában a napi élményeket.

Fő témáinkat négy érzékelési módozat köré felépítve dolgoztuk fel, kiterjesztetve a személyek közötti kapcsolatok sajátosságaira. Hétfőn a látás témát dolgoztuk fel, ahol a gyerekek három csapatot alkotva fél órás felfedező utat tettek meg a környéken azt a feladatot kapva, hogy mutassák be fényképek készítésével azokat a dolgokat, melyek tetszenek, és melyek kevésbé tetszenek nekik. Az általuk készített képeket kivetítve meséltek élményeikről. Kedden a hallás témát jártuk körül auditív-szeriális fejlesztő játékok felvezetésével.

Egy tanmese felhasználásával megneveztük és összegyűjtöttük azokat a beszédmodorokat, melyek kedveltek és amelyek kerülendőek számukra. Szerdán a tapintás témát dolgoztuk fel. A taktilis érzékelést fejlesztő játékok felvezetése után számos testi érintést igénylő játékot játszottunk, amely után olyan „röntgen képet” készítettek a gyerekek, ahol különböző színekkel jelöltét a test azon részeit, melyet tilos érinteni másoknak, illetve, melyet csak családtagok, barátok, és amelyeket az idegenek érinthetnek meg. Csütörtökön az ízlelés témát dolgoztuk fel.

Kezdetben a folyadék és kenyér darabkák ízesítéseit határozták meg bekötött szemmel, majd kihangsúlyoztuk az ízlésbeli egyéni eltéréseket is. Ezt követően közösen fejtettük meg azokat az emberi tulajdonságokat, melyeket az ízekkel is jellemez a magyar nyelv, úgy, mint a „keserű/sótlan/csípős/édes ember”. Pozitív tulajdonságokból gyűjtöttünk olyan barátság „szendvicsre” valót, melyet dramatikusan megjelenítettek a gyerekek. Végezetül a „Só” című népmesét játszottuk el dramatikusan.

Pénteken nem maradt más hátra, mint az előző témáink összefoglalója a Gary Chapman által használt szeretetnyelvekre építve. A szeretetnyelvek gyerekekre adaptált bemutatása után csapatos vetélkedőkön játszották el az öt szeretetnyelvet. A programon résztvevő gyerekeknek sikerült egy tartalmas és ugyanakkor kikapcsolódást nyújtó, közösséget összekovácsoló élményeket nyújtanunk, melyért ők nagyon hálásak voltak. Mi is gazdagodtunk a gyerekekkel töltött minőségi idő által és hálásak vagyunk nekik a kapott élményekért. Ezúttal fejezzük ki köszönetünket a program támogatóinak: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósága, valamint Gyergyóremete Polgármesteri Hivatala.

(Péter Róbert)