Dr. Adorjáni Júlia

Dr. Adorjáni Júlia a Pata-Cluj projekt folyamatmenedzsere 2017-ig. Ezt megelőzően az ENSZ Fejlesztési Alapjának dolgozott facilitátorként, előkészítvén a pataréti roma közösségek participációját, együttműködését intézményekkel, elősegítvén közösségi társadalmi felzárkóztató folyamatokat, valamint a közösségi igényekről és erőforrásokról való rendszeres gondolkodást a helyi intézményi munkában. Ezt megelőzően, az ARTEMIS Egyesület igazgatójakent és pszichológusaként, családon belüli erőszak, gyerekbántalmazás, emberkereskedelem áldozataival dolgozott. Ezzel párhuzamosan részt vett a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) hasonló témakörű kutatásaiban, a fentebb említett folyamatokra adott intézményi válaszok elemzésével, valamint szükségletorientált intervenciók kidolgozásával foglalkozott. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Tanszékének meghívott előadója.


   Dr. Adorjáni Júlia