Egy éve Hand in Hand

A 2 éves időtartamú projekt célja a szociális integráció elősegítése, a kultúrák közti kapcsolatok építése, különböző közösségek tagjai közötti interakciók javítása, valamint egy helyi roma közösségek felzárkóztatását, életkörülményeinek javítását szolgáló stratégia és akcióterv kidolgozása.

Az eltelt egy év során (2014 májusától 2015 áprilisáig) számos olyan tevékenység és program volt, amely a fenti célok eléréséhez vezetnek:

  • Samu Nyári Óvodájában 30 iskolakezdés előtt álló csejdi és marosszentgyörgyi gyerek vett részt. Az említett településeken 15 szülő (11 Csejdről és 4 Marosszentgyörgyről) vett részt a számukra rendezett 4 szülőcsoporton.
  • A Délutáni tanoda programjában 36 tanuló részesült (12 tanuló Csejden és 24 tanuló  Marosszentgyörgyön).
  • A szülőkkel való hatékony együttműködés és kommunikációérdekében „Szülők iskolája” elnevezésű alkalmakat szerveztünk, amelyen 40 szülő (17 Csejden és 23 Marosszentgyörgyön) vett részt, emellett egyéni- és szociális tanácsadásban is részesültek a résztvevők.
  • Marosszentgyörgy és Csejd szociokulturális felmérésében 54 önkéntes segített. Összesen 200 családot kérdeztek meg a két településről. A felmérés feldolgozásából nyert információk felhasználásával, fókuszcsoportok keretében kidolgozásra kerülta helyi roma stratégia a 2014-2020 közötti periódusra, a következő területeket érintve: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, infrastruktúra, kultúra, szociális infrastruktúra.
  • Népszerűsítettük az önkéntességet és összesen 112 önkéntest értünk el, akik 1528 önkéntes órát dolgoztak a projektben:

– 54 önkéntes adatgyűjtéssel foglalkozott kérdőívek felhasználásával,

– 24 idős önkéntes ajándékot készített a Délutáni Tanoda diákjai számára,

– 34 önkéntes segített a projekt népszerűsítésében, a Délutáni Tanodában, a kérdőívek kiértékelésében, korrepetálásban, a versenyző csapatok mentorálásában, a szociális szolgáltatásokakkreditálásához szükséges dokumentáció összeállításában.

  • Pedagógusok részére szervezett képzésen 20 pedagógus vett részt. Emellett, heti rendszerességgel a gyerekek fejlesztésével kapcsolatos megbeszéléseken 7 tanárral dolgoztunk együtt (6 Marosszentgyörgyről és 1 Csejdről).
  • Az interkulturális oktatással kapcsolatosan norvég szakember tartott képzést (nem csak pedagógusok számára). A résztvevő 38 személy pedagógusok, szociális szakemberek, nevelők és szociális intézmények képviselői voltak.
  • Megszerveztük az Interkulturális ifjúsági fesztivált, amelyben 8 csapat vett részt. Erre külön képzést is szerveztünk a csapatok mentorjainak. A résztvevő csapatokból 3 továbbjutott a„Sokszínűség- egy plusz esély a jövő számára” verseny országos szintjére. A Marosszentgyörgyöt képviselő csapatok szép eredményeket értek el, első díjat és két dícséretet szereztek.

További információk: Récsei Mária, közösségfejlesztő szakember a „Hand in Hand Marosszentgyörgyön” projektben tel. 0724 322 909, e-mail: [email protected] elérhetőségeken.