Egy fejezet lezárul, újabbak kezdődnek

A United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért című projekt Maros, Hargita és Kovászna megyékben 2017. január 31-én zárul. A 21 hónapos projekt záró konferenciájára 2017. január 26-án került sor Marosvásárhelyen, melynek célja a projekt eredményeinek bemutatása.

A záró konferenciára meghívást kaptak a szociális inklúzióban érintett intézmények, minisztériumok és civil szervezetek képviselői; a hasonló témával foglalkozó projektek és civil szervezetek képviselői; Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsának vezetősége, valamint a projektben partnerként résztvevő Babes-Bolyai Tudományegyetem és a Maros, Hargita és Kovászna megyei gyermekvédelmi hatóságok munkatársai.

A konferencia a jelenlévő intézmények képviselőinek köszöntőivel, beszédeivel kezdődött:

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a munkaügyi és szociális szakbizottság titkára szerint a szociális problémák megoldását nem szabad egyedül a civil szervezetekre hagyni, valamennyi érintett intézmény közös ügye kell legyen a felzárkóztatás, ugyanakkor mentalitásváltásra is szükség van.

Maria Ciociu, az Országos Roma Ügynökség Központi Régiójának szakértője rámutatott, Románia számára továbbra is kihívást jelent a társadalmi kirekesztés ugyanúgy, ahogy az Európai Unió többi államának is. A marginalizált közösségek, különösen a roma közösségek számos problémával küzdenek, mint a gyenge oktatás, a munkahelyek hiánya, a diszkrimináció és olyan tényezők, amelyek a lakhelyük túlzsúfoltságához vezetnek. A vidéki településeken minden második gyerek szegénységben él.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke elmondta, hogy a megyei intézmények különös jelentőséget tulajdonítanak a szociális problémáknak, amelyet az is bizonyít, hogy a megyei költségvetés egyharmadát szociális szolgáltatásokra fordítják.

A konferencia a projektben részt vevő 21 településen végzett kutatás eredményeinek bemutatásával folytatódott, melyet Cristina Raţ, Andrada Tobias és Veres Valér, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének szociológus kutatói végeztek és mutattak be a jelenlévőknek. Ezt a projekt módszertanának bemutatása követte, ahol Tonk Gabriella és Adorjáni Júlia, a Kolozsvári Metropolisz Övezet Közösségközi Fejlesztési Szervezet Pata Réti projektjének vezetői tisztázták miben is áll az intézményi és a közösségi facilitálás.

Az elmélet után a projekt három megyéjében dolgozó csapatok vázolták a helyi intervenciós tevékenységeket és a hálózati munkát, a tapasztalatokat, élményeket. A három megye összesen tíz fős csapata panelbeszélgetés formájában mutatta be munkájukat, a projekt folyamatait, a különböző szintek (helyi, megyei és regionális tevékenységek) kapcsolódási pontjait, egymásra épülésének módját.

Végül Ludescher László, a projekt menedzsere az eredmények prezentálására a három kiválasztott település polgármestereit kérte fel, hogy az ők nézőpontjukból mondják el, számukra milyen eredményt hozott a projekt. A konferencia a következtetések összefoglalásával zárult, ami szerint a projekt végeztével nem ér véget az elkezdett közös munka, sőt, inkább egy új fejezet kezdetéhez érkezett a Gyulafehérvári Caritas, az önkormányzatok és az intézmények együttműködése.