Egy megalapozott együttműködés eredménye

A Gyulafehérvári Caritas otthoni gondozói programját Hargita Megye Tanácsa 440 000 lejjel támogatta 2019-ben. A közel hat hónapra vonatkozó támogatási szerződést május elején írtuk alá a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal. A projekt által 66 megyénkbeli településen 104 kollégánk 2477 idős, beteg otthonában mintegy 2 810 873 lej értékben összesen 302 435 szolgáltatást nyújtott, melynek 15,65%-át fedezte a támogatás. A szolgáltatások mellett fontosnak tartottuk, hogy a beteggel, hozzátartozójával együttműködve, kölcsönös tapasztalatok megosztásával történjen a munka,  előtérbe helyezve az emberi méltóság tiszteletben tartását. Az ápolók ebben az időszakban 25 828 szakápolást, 241 732 alapápolást, valamint 34 238 háztartási segítséget nyújtottak.

Ezen számok mögött mindig emberek vannak, akiknek szükségük van segítségre, úgy szociális, mint egészségügyi szempontból. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a 2477 ellátottból 705-en meggyógyultak, illetve 157 személy mellett ott voltunk az elmúlásában. Nem mellékes a közel 31 000 pelenka felhelyezése sem, melyre azon betegeknek van szükségük, akik nem tudják önmagukat ellátni. A felsorolt néhány számszerűsített adat csak egy pár információ, de minden egyes számról, esetről külön lehetne mesélni. Vannak betegeink, akiket évek óta gondozunk, tudják a napot, órát, mikor kell érkezzünk, várják, hogy mikor áll meg a caritasos autó a kapuban, mikor jönnek a lányok, akik örömet, segítséget, akár kenyeret és egyéb élelmiszert visznek a házukba. Sokan nehéz műtét után, kórházból hazakerülve kérik a Caritas beteggondozóinak a segítségét. Tevékenységünkből adódóan szoros köteléket alkotunk a helyi önkormányzatokkal, kórházakkal, családorvosokkal, plébániákkal, és bárkivel, aki idős beteggel kerül kapcsolatba. Hargita megye területén hét ápolási csapatba (Alcsík, Felcsík, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Parajd) szerveződve végezzük az ellátási munkákat.

Ugyancsak támogatásban részesült az öt településen működő falugondnoki szolgálat. A hozzájárulás értéke 40 500 lej. A cél, hogy azok az emberek is jussanak olyan szolgáltatásokhoz, melyek egy átlagszemélynek minden nap, bármiféle segítség nélkül is elérhetőek. Ebben az időszakban négy falugondnok, 27 513 kilométernyi távolságot megtéve a Székelypálfalván, Hágótőn, Récefalván, Güdücön, Farkaspallón élő embereknek összesen 15 608 szolgáltatást nyújtott.

A megyei tanácstól kapott támogatás is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az idős, beteg embereket otthonukban ápolhassuk, akik ezáltal – egy kórházi vagy öregotthoni ellátással szemben – költséghatékonyabban jutnak a szociomedikális szolgáltatásokhoz. Rendkívül fontosnak tartjuk, és ennek érdekében alapvető feladatunk, hogy a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem képes embertársaink életvitelét javítsuk, egészségi állapotukat helyreállítsuk. Egyedül mi is képtelenek lennénk erre a munkára, ezért célul tűztük ki, hogy közösségeink felelősségérzetét is fejlesszük, a hozzátartozók, szomszédok és önkéntesek segítőkészségét támogassuk és bevonjuk. Ennek igencsak pozitív intézményes példája a Hargita Megye Tanácsával folyatatott partnerség.