Egy szép keringő elfelejteti, hogy bottal járok…

Október 21-én a Gyulafehérvári Caritas munkatársai újra megszervezték a hagyományos alcsíki idősek találkozóját, amelynek ebben az évben Csíkszentimre község adott otthont

Ebben az évben Alcsík tizenegy településéről mintegy 180 idős vett részt a rendezvényen.
Az ünnepséget Csíkszentimre polgármestere, Kencse Előd nyitotta meg, kiemelve azokat az értékeket, amelyekért a fiatalabb generációk hálásak lehetnek az időseknek, majd Fábián Zoltán plébános bátorította az időskorral járó nehézségek felvállalására az egybegyűlteket, illetve dr. Márton András Caritas-igazgató a szeretetteljes, egymást megajándékozni akaró találkozások fontosságára mutatott rá. Ezt követően színvonalas programmal kedveskedtünk a résztvevőknek, fellépett a csíkszentimrei Rozmaring gyerek-néptánccsoport és a Fehér Liliom ifjúsági néptánccsoport, a csíkszentkirályi ifjúsági néptánccsoport Erdély különböző tájegységeinek táncait bemutatva. A csíkszentimrei Zöld Fák fúvószenekar pörgős indulókkal, klasszikus darabokkal varázsolta el a közönséget, Tamás Júlia Roxána pusztinai származású önkéntesünk gyönyörű moldvai népdalokat énekelt, Geréd Nikoletta és Richárd szép versekkel kedveskedett. De voltak a résztvevők közül is, akik versekkel, dalokkal köszöntötték az egybegyűlteket.
A szeretetlakoma után az elmaradhatatlan együtténeklés következett, amikor minden falu képviseletét tapssal köszöntöttük, és együtt énekeltük az általuk elkezdett énekeket. Közben a Caritas munkatársak egy-egy szál virággal, képeslappal köszöntötték a jelenlévőket. A tánc is elmaradhatatlan része ezeknek a találkozóknak, mindig megható, ahogyan kiegyenesednek a görnyedt  férfihátak a hölgyválaszra, a támaszkodó botok a székek mellett maradnak. És nehéz szavakba önteni a tánc közben megosztott visszaemlékezéseket, a hajdani mulatós-színdarabbetanulós élmények felelevenítését. Egy 80 év körüli, lázárfalvi bácsi a  tánclépéseket cifrázva, tömören, férfiasan így fogalmazott: „Tudja, drága, egy szép keringő elfelejteti, hogy bottal járok. Már ma estétől a jövő évi találkozót várom, hogy hátha még egy szép keringőt megengednének ezek a fájós lábak. És a Jó Isten…”
Bízunk benne, hogy jövőre is sikerül megszervezni ezt a szép ünnepélyt, ami az idősek ügyét szívügyüknek tekintő támogatók nélkül szinte elképzelhetetlen. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Csíkszentimre önkormányzatának, Hargita Megye Tanácsának, a csíkszentimrei , csíkszentkirályi, szentsimoni, csatószegi, lázárfalvi, bánkfalvi, kozmási közbirtokosságoknak, a csíkszentkirályi Mike Harg üzletnek, a Rodeo Com Kft-nek, a Pal Forex Company Kft-nek, a Nagymama Cukrászdának, Sipos Erzsébetnek, az étkészletet kölcsön adó 22 csíkszentkirályi asszonynak, akiknek jóvoltából létrejöhetett ez az esemény. Az előadóknak, táncosoknak, fúvósoknak is köszönet a díjmentesen biztosított szép ünnepi műsorért. (Bíró Katalin)