Együtt a közösségért – Khetanes e khetanipenrar: Őrkői Kaláka

Rendhagyó kalákát szervezett a Gyulafehérvári Caritas több állami és civil szervezettel közösen a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben szeptember 29–október 5. között az Erste Csoport kezdeményezésére.

A kaláka célja volt, hogy az érintett felek, a roma közösség, különböző állami és civil szervezetek összefogásával olyan munkálatokat valósítsanak meg a sepsiszentgyörgyi őrkői roma közösségben, amely az egész közösség hasznára válik hosszú távon. Ebből kifolyólag a kezdeményezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél több, főleg helyi érdekeltségű szervezet, intézmény és vállalkozás kapcsolódjon be a kalákába, legyen szó kétkezi munkáról vagy anyagi támogatásról. Őrkőn a roma kisebbség közel 2000 tagja számára elérhetetlenek az olyan magától értetődő szolgáltatások, mint az ivóvíz, a csatornázás, az aszfaltozott út vagy a játszótér a gyermekeknek.

Az Őrkői kaláka nevet viselő kezdeményezés szervezői: Gyulafehérvári Caritas, ERSTE Group, ERSTE Alapítvány, Amenkha Roma Egyesület, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Pro Nobis Egyesület, Kovászna Megyei Vöröskereszt, Máltai Segélyszolgálat, Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, Kovászna Megyei Tanfelügyelőség, Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság.

A kalákában az egy hét alatt összesen közel 130 önkéntes dolgozott: fiatalok, idősek a városból és az őrkői közösségből egyaránt. A közösségi munka során modernizálták és kibővítették az Őrkő negyedi három köztéri vízcsapot. De megszépítették a köztéri vízcsapok környékét is, kis tereket alakítottak ki pihenőhellyel. Ugyancsak a kaláka keretében felújították a közösségi házat (meszelés, ablak-, ajtó- és kerítésfestés, udvarrendezés, más kisebb munkálatok), a Néri Szent Fülöp Iskolát (külső meszelés, ablak-, ajtó- és kerítésfestés, udvarrendezés), valamint az Őrkőn először játszóteret is kialakítottak a közösségi ház mellett a roma gyerekek számára.

Október 5-én zárták le a kalákát és adták át hivatalosan az elkészült munkákat. Az ünnepség a helyszínek bejárásával vette kezdetét, amelyet Kosztándi Teréz, a Caritas roma programjának felelőse és a munkálatokat irányító Zsigmond Pál építész vezetett. A több mint száz részvevő megtekintette a felújított vízcsapokat, a kívül-belül megszépült Néri Szent Fülöp Iskolát, a közösségi házat és Őrkő első játszóterét, amelyet a gyermekek azonnal használatba is vettek. Az átadási ceremónia keretében Hubbes Kinga, a Gyulafehérvári Caritas Kovászna megyei képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ötvös Viktor, az őrkői roma érdekvédelmi szervezet vezetője beszédében a roma és nem roma önkéntesek összefogását emelte ki, amely ezalatt az egy hét alatt megvalósult. Dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója felszólalásában a játék motívumát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy ahelyett, hogy néznénk a játékot, legyünk inkább saját magunk részesei. Az őrkői kaláka erről szólt. Franz Karl Prüller, az ERSTE Alapítvány szociális programjainak igazgatója a kaláka ötletének a megszületéséről beszélt, szintén kiemelve az összefogás erejét. A beszédek sorát Tischler Ferenc sepsiszentgyörgyi alpolgármester zárta, aki az önkormányzat szempontjából méltatta a munkálatokat. Végezetül Sebestyén Ottó, a Caritas lelki igazgatója áldotta meg az önkénteseket és a munkálatokat. Az ünnepség stílszerűen az Őrkő Táncegyüttes pörgős cigánytáncaival zárult.

A munkálatokhoz szükséges anyagi háttér nagy részét az Erste Csoport munkatársai biztosították, ajándékképpen Andreas Treichlnek, az ERSTE Group vezérigazgatójának a születésnapjára. „Boldoggá tesz, hogy ez a születésnapomhoz kapcsolódó kezdeményezés másokon segít” – mondta Andreas Treichl, hangsúlyozva: „ez a magánkezdeményezés több ezer őrkői ember életében hoz megújulást. Nemcsak a közösség infrastruktúrája javult, hanem elhozta a remény és a szolidaritás jeleit, ahogyan az élet minden területéről, Sepsiszentgyörgyről, Ausztriából és Közép- és Dél-Európa más országaiból sereglettek az önkéntesek segíteni. Velük együtt vált ez a nap az öröm, a közös élmények és a közösen elért eredmények napjává.”
A kezdeményezéshez azonban helyi támogatók is csatlakoztak: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, valamint helyi vállalkozók (Prod-Ax Kft., Instal-All Kft., Kira Kft., Diószegi Pékség, Mopaco Rt., Dunapack Kft., Bertis Kft., Con-art Kft.) biztosították.

Mint ismeretes, az őrkői romák életkörülményeinek a javítása érdekében a közelmúltban konzultációs munkacsoport jött létre, amelynek tagjai, a roma kérdésben érintett és érdekelt állami és civil szervezetek, valamint magának a roma közösségnek a képviselői közép- és hosszú távú terveket, javaslatokat fogalmaznak meg az őrkői roma családok helyzetének javítására, valamint a roma és nem roma nemzetiségűek között jobb együttélés feltételeinek a megteremtésére. (Knecht Tamás)