Együtt erősebbek a civil szervezetek!

Június 12-én zajlott Csíkszeredában az első regionális konzultációs műhelymunka Együtt erősebbek a civil szervezetek! című projekt keretében.

A Romániai Caritas Konföderáció, partnereivel együtt – a Gyulafehérvári Caritas, Szatmári Caritas, Norvégiai Caritas, a Temesvári Pentru Voi és Alături de Voi România Alapítványok – Együtt erősebbek a civil szervezetek! – Lobbi és érdekképviselet létrehozása, esélyegyenlőség a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezeteknek az állami finanszírozások hozzáféréséhez címmel nagyszabású projektet indított el. A projekt időtartama 20 hónap, 2014. április 1 – 2015. november 31-e között és a Romániai Civil Alap keretén belül a EGT  és a Norvég Civil Támogatási Alap 2009-2014 finanszírozza. A projekt költségvetése összesen 163.890,35 Euro, amelyből 88,71% vissza nem térítendő támogatás.

A program átfogó célja, hogy befolyásolja a szociális szolgáltatások finanszírozásának állami politikáját a civil szervezetek aktív részvétele révén és ezáltal egy kedvező keretet hozzon létre a romániai szociális szolgáltatások működtetéséhez és finanszírozásához.

Civil szervezetek és hatósági képviselők aktív részvételével a projekt keretén belül 15 műhelymunka megszervezésére is sor kerül. Így június 12-én Csíkszeredában zajlott az első regionális konzultációs műhely, melyen 12 Brassó és Hargita megyei civil szervezet, valamint 7 Brassó, Kovászna és Hargita megyei központi és helyi hatósági képviselő vett részt.

A workshop résztvevői, külön csoportban a civil szervezetek és a hatósági képviselők, egy-egy előre elkészített kérdéssorozatra keresték a válaszokat. A feltett kérdések célja, hogy információkat gyűjtsön létező/elérhető/szerződött állami finanszírozásokról, felmerülő, létező problémákról, valamint  ajánlásokat, javaslatokat fogalmazzanak meg egy olyan modellre/mechanizmusra, mely a szociális szolgáltatások fenntartható finanszírozását szolgálja.

A regionális konzultációs munkaülések következtetései alapját fogják képezni a szociális szolgáltatások finanszírozásáról szóló politikai javaslatnak, melyet a Szociális Szolgáltatások Fórumán fognak megvitatni és a politikai döntéshozóknak előterjeszteni  helyi és központi lobbizás által.