Elballagott a Caritas-iskola második évfolyama

Március 28-án került sor a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban a Caritas-iskola második évfolyamának diplomaátadási ünnepségére

Az idősgondozói, otthoni ápolói szakképesítések két éve kerültek bele a hazai foglalkoztatási jegyzékbe. Ezt követően indított akkreditált, államilag elismert otthoni gondozói képzést a Gyulafehérvári Caritas. A képzés a törvény által megfogalmazott középső fokozatnak felel meg (720 óra). A magas szakmai kompetencia magától értetődő elvárása mellett a képzési kezdeményezés egyik fő célkitűzése az emberközpontú ápolási szemlélet, kultúra megerősítése, amelyben a gondozásra szoruló személy méltósága, autonómiája, egyéni szükségletei és képességei, a személy és közösség felelőssége központi szerepet kap.
Míg az első évfolyamon 17 részvevő nyert szakképesítést, a 2007 októberében induló második évfolyamra már 27 személy jelentkezett. Az októbertől márciusig tartó képzés során a részvevők olyan tantárgyakban mélyíthették el tudásukat, mint alapápolás – betegmegfigyelés, étkeztetés, betegszoba, gerontológia, hospice, kinesztétika, gyógytorna, kommunikáció az ápolásban, szociálpszichológia, elsősegélynyújtás, dokumentáció, munka- és tűzvédelem. A képzésre olyan Caritas-alkalmazottak iratkoztak be, akiknek még nem volt megfelelő szakképesítésük az otthoni gondozásra. A marosi, a csíki, a dél-erdélyi, a gyergyói és az udvarhelyi régióból érkező jelentkezők elméleti órákon vettek részt (240 óra), amely során szakápolók, szociális munkások és a szakterületen, illetve pedagógiában jártas kollegák adnak elő. A képzés emellett 480 óra gyakorlatot is magába foglalt, amelyet minden résztvevő a saját központjában vagy intézményében végzett gyakorlatvezető kíséretével.
A diplomaátadási ünnepséget Gál Julianna, a képzés vezetője nyitotta meg a végzettek, a képzés tanárai, a Caritas vezetősége és a sajtó jelenlétében. Ezt követően az egyik végzős felolvasta az évfolyam által a képzés során közösen megfogalmazott „az ápolás tízparancsolatát”. Dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója köszöntőjében arra kérte a végzősöket, hogy tartsák magukat a munkájukban az ápolás tízparancsolatához, illetve arra figyelmeztette őket, hogy csak amit magukon kipróbálnak, azt alkalmazzák másokon is. Erről szól többek között a képzés egyik tantárgya, a kinesztétika is, amely során a részvevők megtanulhatták a gondozott bőrébe helyezni magukat.
Péter György, a Caritas otthoni gondozói szolgálatának vezetője a végzősökhöz intézett szavaiban arra kérte őket, hogy a munkájukban mindig figyeljenek arra, hogy a szakmaiságot az emberséggel ötvözzék. A képzés két oktatója, illetve két végzős osztotta meg a hallgatósággal a képzés során szerzett tapasztalataikat, élményeiket. Ezt követően került sor az ünnepélyes diplomaátadásra, amely során az államilag elismert oklevél mellé a végzősök ajándékba kapták az ápolás tízparancsolatának egy-egy nyomtatott példányát is.
Péter György a sajtónak adott nyilatkozatában a jövőbeli tervekről is beszélt, amelyek elsősorban a Caritas-iskola további akkreditált képzésekkel való bővítésére irányulnak. Folyamatban van az otthoni gondozói szakképzés alapfokú (360 órás) és felsőfokú (1080 órás) szintjének az akkreditálása. Az alapfokú képzésre elsősorban állami öregotthonok ápolóinak a képzési igényét szeretnék lefedni. Emellett piackutatási eredményekre alapozva személyi gondozói képzést is szeretnének indítani fogyatékkal élő személyek gondozói számára. A törvény szerint ugyanis azok a személyi gondozók, akik nincsenek elsőfokú rokonsági viszonyban a gondozott személlyel, kötelesek képezni magukat.
A tervek között szerepel továbbá beteggondozói képzés indítása, amely főleg a kórházi segédápolók számára kínálhat szakképesítési lehetőséget.
A nemrég elballagott otthoni gondozói évfolyam képzési költségeit az Apáczai Közalapítvány, a munkaügyi minisztérium, a Gyulafehérvári Caritas, valamint a részvevők hozzájárulásaiból fedezték.