Életminőség és közérzet az élet alkonyán

Minikonferenciát tartottak az idősekkel foglalkozó Caritas-munkatársak június 13 – 14. között Gyergyószentmiklóson.

Huszonöt kíváncsi kolléga gyűlt össze a Szent Benedek Tanulmányi Házban a marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja és a Családsegítő Szolgálat által szervezett találkozóra, ahol számos, az idősekkel való munkára vonatkozó kérdésre igyekeztek válaszokat találni.

A konferenciát Ludescher László, a Caritas szociális ágazatának igazgatója és Magyari Vencel, a Szent Erzsébet Öregotthon igazgatója nyitotta meg, ezt követte a résztvevők játékos ismerkedése Cosma István vezetésével, aki egyben Varga Emese oldalán, a két nap moderátora is volt. A számos tartalmas előadások és a gyakorlatias példák átfogó képet nyújtottak úgy az idősekkel való munka sokrétűségéről, mint a résztvevők széleskörű érdeklődéséről, elhivatottságáról. Dr. Bérczes Judit rávilágított a rend, a remény, a játékosság, humor, illetve az önismeret és aktivitás fontosságára. Arról mesélt a fiatalabb hallgatóságnak, hogy felelősek betegségeik kialakulásáért, az életben hozott döntéseik által.

A továbbiakban kollégáink, nagyrészt gyakorlatias bemutatói kerültek előtérbe. Sebestyén Lázárt, projektkoordinátort a pánikgombos telefonokról kérdezhettük, míg Joó Ibolya és Sándor István megtapasztaltatták velünk az idősekkel való munka gyakorlati módszereinek izgalmas világát. Cosma István pszichológus az időskor árnyairól beszélt, kiemelve ezek közül a depressziót és a demenciát, illetve ezeknek tüneteit és következményeit. Mihály Enikő, egészségügyi asszisztens,  időskori életmentésről és elsősegélynyújtásról tartott ismertetője különösképpen kiemelkedőnek bizonyult, akárcsak az újraélesztett próbababa mellkasa. Továbbá betekintést nyerhettünk a kinaesthetics (Csiki Krisztina), a személyközpontú aktivizálás (Magyari Anna) és az önkéntes program hasznos világába is (Kocsis András, Tatár Előd).

A konferencia második napjának hangulatát Margit nővér áhítata varázsolta igazán bensőségessé és meghitté, kellőképpen ráhangolva ezáltal mindannyiunkat az ezt követő közös munkára. Dr. Berszán Lídia egyetemi docens “Útkeresés, új utak az idősgondozásban” című előadása, olyan kérdéseket és módszereket tárt elénk, melyek által új ötletekkel, szemléletmódokkal, megoldási lehetőségekkel gazdagodhattunk. Az előadást interaktív beszélgetés és esetmegbeszélés követte, melyek rámutattak munkánk bonyolultságára, de ugyanakkor arra is, hogy csakis csapatban dolgozva és egymással hatékonyan közreműködve érhetünk el releváns eredményeket.

A konferencia során megerősítést kaptunk abban, hogy munkánk szépsége, akárcsak egy szivárványé, színességében rejlik, amit érdemes újra meg újra előhalászni a felhők mögül. Köszönjük mindenkinek a részvételt és közreműködést. Öröm volt újra találkozni, együtt tanulni, töltekezni.

“Egész életünkön keresztül, mindig csak a jelent birtokoljuk és sosem többet. A különbség csak az, hogy eleinte hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat magunk mögött.” (Schopenhauer)

(Ceu Csilla-Timea)