Életminőség és közérzet az élet alkonyán

Minikonferenciát tartottak az idősekkel foglalkozó Caritas-munkatársak november 29-30. között Gyergyószentmiklóson.

Harminc kolléga jött össze a Szent Benedek Tanulmányi Házban a marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja és a Családsegítő Szolgálat által szervezett találkozóra, ahol az aktív idősödés éve jegyében számos e témához fűződő kérdésre igyekeztek hatékony válaszokat találni.

Cseri Kálmán hasonlatával élve idősein olyanok, akár a parkok egy nagy városban, ahol kémények százai ontják a füstöt. Úgy vannak jelen, hogy hatnak és az áldásukat sokan érezhetik. Azt, hogy a kéményekből száll a füst, mindenki látja. Azt, hogy a parkok oxigénforrások, senki sem látja. Akkor tudjuk meg csak, mit jelentenek, ha már nincsenek… Éppen ezért felelősek vagyunk értük, azért, hogy az idő ne múljon el felettük, hanem teljen. Hiszen ha az idő múlik, akkor az azt jelenti, hogy minden nappal, órával, esztendővel rövidebb lett, egyre kevesebb van belőle hátra, és egyszer egészen elfogy. Ha azonban telik, az azt jelenti, hogy nő, minden nappal közelebb jut a kiteljesedéshez. Telítődik, mint egy pohár, egy edény, aztán egyszer egészen megtelik. Kiteljesedik benne az élet. Az idő múlása nyugtalanítja és szomorúvá teszi az embert. A telése pedig megbékéltet és vigasztal.

A konferenciát Magyari Vencel, a Szent Erzsébet Öregotthon igazgatója nyitotta meg, ezt követte a résztvevők játékos ismerkedése Cosma István vezetésével, aki egyben, ügyeskedő segédje, Kacsó Katinka oldalán, a két nap főmoderátora is volt. A számos tartalmas előadás és beszélgetés igazi változatosságot eredményezett. Kiss Gabriella kitért arra a fontos kérdésre, hogy miként hat a munka minőségére az idős gondozásban dolgozók életminősége. Délután Samu Imola és Csiki Krisztina gyakorlatias bemutatót tartottak a kinesthetics hasznosságáról a mindennapokban.

Minden résztvevőnek lehetősége nyílt tapasztalatait, kételyeit, aggódalmait, meglátásait megosztani és ezek által új ötletekkel, szemléletmódokkal, megoldási lehetőségekkel gazdagítani társait. A vacsorát megelőző kerekasztal beszélgetés, melynek Kedves Rita és Kiss Gabriella voltak a meghívottai, mintegy kiegészítette a délelőtt előadását rávilágítva arra, hogy ki hogyan és honnan töltekezik ahhoz, hogy lelkileg, fizikailag és érzelmileg is képes legyen a megújulásra a munkájában.

A konferencia második napjának hangulatát Margit nővér áhitata varázsolta igazán meghitté, emlékeztetve mindenkit a szeretet ünnepének közeledtére. Ezt követte a poszterek bemutatása, amely által alapos betekintést nyerhetett mindenki társai munkásságába, hétköznapjaiba. Dr. Berszán Lídia egyetemi előadótanár szívhezszóló, személyes történetekkel dúsított előadása, melynek címe egyben a konferencia címét is adta, többünk tekintetét fátyolossá tette időnként. A közös ebédet egy kerekasztal beszélgetés előzte meg, melynek meghívottai Dr. Berszán Lídia, Ludescher László és két idős hölgy voltak.

A két néni jókedve, életvidámsága, fiatalokkal megosztott életbölcsességeik hiteles bizonyítékai voltak annak, hogy bizonyos emberek bármilyen idősek is, nem veszítik el szépségüket. Az csupán leköltözik az arcukról a szívükbe és „öreg korban is sarjat hajtanak…” (Zsolt. 92:14)

Öröm volt találkozni, együtt tanulni, töltekezni. A hasonló rendezvényeken való viszontlátás reményében, köszönjük ezt a felemelő élményt minden résztvevőnek. Türelmet, kitartást és soha nem lankadó lelkesedést kívánunk munkátokhoz!

Ceu Csilla-Timea