Elkezdődhet a Caritas új szolgáltatásának a kiépítése

Sikeres volt az idei Szent Erzsébet-gyűjtés, amelynek bevételét egy betegközvetítő szolgáltatás elindítására fordítja a Gyulafehérvári Caritas

November 14-én Erdély katolikus templomaiban egy olyan szolgáltatás elindítására gyűjtöttek, amelynek célja a hídépítés a szegény, beteg emberek között és a jóérzésű, ingyenes vizsgálatot elvégezni hajlandó szakorvosok, klinikák között. Az új szolgáltatás nemcsak kapcsolatot teremt, hanem segít megszervezni a betegek utaztatását, elszállásolását és kivizsgálását is.
Annak ellenére, hogy idén a természeti katasztrófákat követően már három alkalommal is templomi gyűjtést szervezett a Caritas, a novemberi Szent Erzsébet-gyűjtés során is látható módon tettek tanúságot az adományozók szolidaritásukról. A Szent Erzsébet-gyűjtés során összesen 166.061,40 lej gyűlt össze a betegközvetítő szolgáltatás elindítására. 
„Az adományoknak köszönhetően januártól elkezdhetjük az új szolgáltatás kiépítését, amelynek az alapköltségei közel egy évig biztosítva lesznek az adományozók jóvoltából. A betegközvetítő szolgáltatásnak köszönhetően esélyt adhatunk a gyógyuláshoz azoknak az embereknek is, akik saját erejükből nem kaphatnak megfelelő orvosi ellátást. Első lépésként megteremtjük a szolgáltatás működésének a feltételeit: megkeressük a szolgáltatás lehetséges partnereit (szakorvosokat, klinikákat, szállító cégeket), kidolgozunk egy esetkezelő szoftvert, ingyenesen hívható, zöld számot biztosítunk az érdeklődők számára, valamint felkészítjük azokat a munkatársainkat, akik majd nyilvántartásba veszik a betegek adatait” – nyilatkozta Péter György, a Caritas otthoni gondozásának a vezetője. A Caritas tervei szerint a kezdeti szakaszban a következő települések szakorvosaival és klinikáival törekszik partnerségi kapcsolatot kialakítani: Marosvásárhely, Kolozsvár, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Régen és Segesvár. Emellett külföldi szakorvosok együttműködésére is számítanak, akik segítségével különböző szűrőkampányokat szerveznek majd Erdély több településén
 
Ezúton is köszönjük, hogy társunk lett abban, hogy a hátrányos helyzetű emberek is orvosi ellátásban részesülhessenek! Adományaikat továbbra is fogadjuk a helyi Caritas-képviseleteken vagy a Gyulafehérvári Caritas adománygyűjtő bankszámláján. (Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia. Számlatulajdonos: Caritas Alba Iulia, Adóazonosítószám: 4562770)
 

Köszönjük adományaikat!

Itt megtekintheti a Szent Erzsébet-gyűjtés eredményét települések szerinti lebontásban>>>