Élménybeszámoló Botos Noémi gyógypedagógustól

Az „Esély egy jobb jövőért” program számomra, mint gyógypedagógusnak főleg az egyéni foglalkozásokat jelentette. A projekt ideje alatt főleg logopédiai problémákkal kerestek fel a szülők, pedagógusok. A fejlesztés játékosan, az iskolai tanítási idő keretein belül zajlik, alkalmazkodva a tanulók napirendjéhez. Célja elsősorban az alakilag tiszta, nyelvtanilag helyes beszéd kialakítása, a hallott beszéd és az írott szöveg megértésének fejlesztése illetve az olvasáshoz, íráshoz, helyesíráshoz szükséges részképességek fejlesztése.

A fejlesztéseknek komplex jellege van, ugyanis a logopédiai zavar mellett más zavarokat is tapasztalunk. Minden logopédiai foglalkozás artikulációs gyakorlatokkal kezdődik: játékos hangutánzásokkal, légzésgyakorlatokkal, ajakartikulációs gyakorlatokkal. Attól függően, hogy mely hangokat gyakorolunk, motoros differenciálásokat végzünk, vagy rögzíttetjük a hangot. A legutolsó lépés az automatizálásé; a már jól képzett hangot rövid versikékben, mondókákban, egyre bővülő mondatokban gyakoroljuk.

Szeretném kiemelni a pedagógus – szülő – szakember együttműködésének fontosságát, hiszen a megfelelő együttműködés elengedhetetlen a hatékony fejlesztéshez!

Botos Noémi,
gyógypedagógus