Partnership for a better home care service in Brașov

Partnership for a better home care service in Brașov cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român.

Asociația Medicală ProVita din Brașov în parteneriat cu Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Asociația Luzerner Rumänienhilfe derulează proiectul Partnership for a better home care service in Brașov.

Perioada de implementare: mai 2013 – aprilie 2015.

Scopul proiectului: dezvoltarea serviciului de îngrijire socio-medicală la domiciliu din Brașov, prin îmbunătățirea parteneriatului Elvețiano-Român.

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea îngrijirii la domiciliu în orașul Brașov prin îmbunătățirea parteneriatului Elvețiano-Român. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Dezvoltarea parteneriatului Elvețiano-Român pentru a beneficia de expertiza partenerului elvețian și pentru a crește nivelul de profesionalism în rândul angajaților; 2. Aderarea Asociației ProVita la rețeaua Confederația Caritas din România și Federația Furnizorilor de Îngrijire la Domiciliu din România; 3. Crearea și îmbunătățirea parteneriatului cu autoritățile locale și ONGuri, Respectiv semnarea contractelor de servicii.

Grupul țintă: pe parcursul a 2 ani se dorește îngrijirea a aprox. 300 de beneficiari (persoane bolnave, care necesită îngrijire socio-medicală la domiciliu) și aprox. 440 de aparținători ale acestora din rețeaua socială din municipiul Brașov.

Bugetul total al proiectului: 179.140,00 CHF, din care contribuția proprie a partenerilor este de 19.140,00 CHF.

Beneficiile proiectului: Asociația medicală ProVita din Brașov funcționează din 1998. Parteneriatul între Asociația Medicală Pro-Vita, Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu și Asociația Luzerner Romanianhilfe, prin acest proiect dorește să aducă o schimbare în structura și organizarea asociației pentru a putea oferi servicii de calitate și competitive beneficiarilor din Brașov, fiecare partener contribuind în domeniul în care își are experiența cea mai mare. La începutul perioadei din proiect Asociația Medicală ProVita avea 3 angajați, un medic și 2 îngrijitori la domiciliu. Prin derularea proiectului va avea loc extinderea numărului de angajați la opt persoane, un medic, 3 îngrijitori la domiciliu, 3 asistenți medicali și un asistent social, pentru a putea oferi servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu profesionale. Serviciile medicale oferite de către Caritas Alba Iulia Îngrijire la Domiciliu sunt servicii acreditate și vin în completarea serviciilor sociale oferite de către Primăria Brașov, prin Direcția de Asistență Socială.

Puteți afla mai multe informații despre calendarul proiectului din planul de activitate.