„Ennyi figyelmességet rég nem kaptam!”

Hatodik alkalommal szervezték meg az idősek hagyományos találkozóját Csíkszentsimonban. Október 10-én a Gyulafehérvári Caritas otthoni betegggondozó, mozgáskompetencia-fejlesztő és családsegítő szolgálat munkatársai fogadták a 12 alcsíki településről érkező több mint 160 résztvevőt.

A szépkorúak társadalmunk törékeny kincsei, felejthetetlen értékhordozói, akikre mindannyian fel kell tekintsünk, támogatnunk és tisztelnünk kell őket, hiszen tőlük kaptuk tudásunkat, nekik köszönhetjük hagyományainkat, szokásainkat, gyökereinket, hogy kultúránk él és virágzik, ők tanítottak meg minket imádkozni és a Jóistenbe vetett hitünket is nekik köszönhetjük. Legyünk mindig hálásak nekik!

Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

A szentsimoni találkozó szentmisével kezdődött, melyet Nt. Varga János plébános cerebrált. Az ünnepi mise után Geréd Enikő és Péter Szabolcs, Caritas-munkatársak köszöntötték a vendégeket, majd ezt követően a helyi polgármester, Fábián László köszöntése hangzott el.

Az ünnepi hangulatot a különböző kulturális programok fokozták, elsőként a csíkszentsimoni Fúvós zenekar lépett színpadra, aztán a Lármafa ifjúsági csoport. Később András Ákos mesét mondott, Geréd Richárd verset szavalt, Holló Piroska énekelt, valamint Geréd Nikoletta hegedűszóval ajándékozta meg a szépkorúakat. Végül két humoros verset szavalt Tóth Magdolna néni, valamint Szőke Henriette, a mozgás kompetencia-fejlesztés munkatársa.

A szervezők egy kis szeretetlakomával, házi süteménnyel, teával kedveskedtek a vendégeknek. Minden kedves időst virággal és emléklappal köszöntöttek és kívántak további jó egészséget és tartalmas öregkort.

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a résztvevők, amelyek közül sokan házhoz kötött idősek és ritkán adódik alkalmuk hasonló ünnepségen részt venni. Egy idős néni könnyes szemekkel mondta: Ennyi figyelmességet rég nem kaptam!

E meghitt októberi délután nem valósulhatott volna meg a Caritas munkatársainak önzetlen munkája, valamint a következő támogatók nélkül, akiknek ezúton is köszönjük: a csíkszentsimoni, csíkszentmártoni, csekefalvi, kozmási, lázárfalvi, tusnádfalusi, csíkszentgyörgyi, bánkfalvi közbirtokosságoknak, csíkszentsimoni egyházközösségnek, a Sipi, Nagy Com, Decean és Nagymama Kft-nek, Dr. Antal  Karolinának, valamint a Hargita Megye Tanácsának.

(Geréd Enikő, Péter Szabolcs)