Erasmus+ program: harmadszorra Marosvásárhelyen találkoztak

Linz és Trieszt után a Gyulafehérvári Caritas, illetve Marosvásárhely volt a házigazdája az Az egészség a családokban kezdődik – Megelőzés és egészségfejlesztés a bizonytalan körülmények között élő családok számára Európában nevet viselő projekt harmadik találkozójának. A május 24. és 26. között megtartott háromnapos rendezvényen a hét partnerszervezet huszonkét szakembere vett részt, akik előadásaikban, felszólalásaikban beszámoltak munkájukról és annak eredményeikről).

A marosvásárhelyi értekezlet dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatójának köszöntőjével kezdődött, aki kiemelte a civil szervezetek fontosságát a szegénység elleni küzdelemben és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásában, hangsúlyozva a jó európai partnerségek szükségességét. Ezt követően Hubbes Kinga, a Gyulafehérvári Caritas szociális szolgáltatások koordinátora ismertette a háromnapos esemény programját, majd Fülöp Orsolya moderálta a bemutatkozási kört, ugyanis a workshopnak volt néhány új résztvevője is. Ulrich Förster, mint a Diözesan-Caritasverband Köln projektkoordinátora üdvözölte a jelenlévőket, majd az új résztvevőknek röviden bemutatta az uniós Erasmus+ oktatási programot és beszámolt a közös projektmunka eddigi menetéről, azzal a céllal, hogy a csoporton belül létrehozzanak egy közös információs bázist.

Prof. dr. Sántha Ágnes és Lorenzovici László, a Sapientia Egyetem oktatói ismertették a romániai egészségügyi rendszert, kiemelten a hátrányos helyzetűek és a szegénységben élők egészségügyi ellátásának sokrétű problémáira világítottak rá. Állításuk szerint az Európai Unió számos más országához hasonlóan Romániában is megfigyelhető az állampolgárok közti társadalmi egyenlőtlenség, ami az egészségügyi ellátást illeti. Ezután Lars Czommer az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormány szociális tervezésével kapcsolatos stratégiájáról beszélt, és hangsúlyozta, a jó egészségügyi ellátás alapja a megbízható adatgyűjtés. A folytatásban dr. Frank Nitzsche a koronavírus-világjárvány észak-rajna-vesztfáliai hatásairól beszélt, különösen a fiatalok és a szegénységben élő családok érintettségéről ejtett szót.

A nyitónap délutánján az egészségügyi kérdések kerültek előtérbe, amelyekkel a Gyulafehérvári Caritas is behatóan foglalkozik. Mezei Borbála programvezetőként a korai nevelés és fejlesztés, valamint a szülők megfelelő tájékoztatásáról és nevelőmunka fontosságáról beszélt. Székely Áron ismertette a helyi Caritas hátrányos helyzetű fiatalok mentális egészségének fejlesztésére irányuló tevékenységét. Szünet után Bartha Lukácsi Zsófia a roma közösséghez tartozó nők egészségügyi helyzetének javítását célzó projektet mutatta be. Elmondása szerint különös figyelmet fordítanak a fiatal anyáknak nyújtott tanácsadásra és segítségre, majd egy fiatal anya készségesen válaszolt jelenlévők kérdéseire. Ezt követően Cosma István bemutatta a szépkorúak egészségfejlesztési tevékenységét az öregotthonokban. Az első napot dr. Marton András részletes előadásával zárta, ami a társadalom peremére szorult és szegény emberek gondozásának egyéni felelősségvállalásáról szólt.

A Gyulafehérvári Caritas öt megyében van jelen, a városok mellett sok vidéki településen zajlanak a programjai, tevékenységei. A második napon a workshop résztvevői egy két órás buszos kirándulásra indultak Székelyudvarhelyre, ahol megismerkedhettek a város peremén élő, mintegy 600 roma személyt célzó oktatási és tanácsadási tevékenységgel. Az ott élő romák szegénysége elképzelhetetlen, ugyanis alapvető szükségleteiket nem tudják biztosítani. Mint sok más környéken, itt is áram és víz, fürdő és illemhelyiség nélkül élnek, gyakran az egész család egy szobában él. Az udvarhelyi caritasos kollégák beszámoltak az ott folytatott nevelőmunkáról, a fiatal anyáknak nyújtott tanácsadásról, valamint a kisgyermeknek kínált szolgáltatásokról. A Székelyudvarhely Önkormányzat és a Hargita Megye Tanácsának munkatársai részletesen tájékoztatást adtak a romák szociális és egészségügyi helyzetéről, illetve a Caritasszal való együttműködésről.

A harmadik napon a partnerszervezetek az Erasmus+ projekt keretében a hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeknek nyújtott jelenlegi tevékenységeikről, szolgáltatásaikról tartottak előadásokat. Ezt követően a résztvevő országok képviselői megvitatták, bemutatták, hogy a marosvásárhelyi találkozón mi volt számukra különösen lenyűgöző, és mely tartalmak ültethetők át az otthoni tevékenységükbe.

További információk a projekt weboldalán olvashatók: www.health-in-families.eu