Erasmus+ program: országok közti találkozót Linzben

Az egészség a családban kezdődik – ebben hisznek és ezért tesznek azok a partnerszervezetek, amelyek a világ különböző országaiból társulva részt vesznek az Erasmus+ programban. Az első partnerségi találkozó Linzben (Ausztria) volt, erről olvashatnak az alábbiakban.

Az egészség a családban kezdődik – Megelőzés és egészségfejlesztés a bizonytalan körülmények között élő családok számára Európában című projekt első találkozóján a hat partnerszervezet 25 szakembere vett részt. Sajnos, a britek objektív okok miatt nem tudtak részt venni az eseményen, így ők Zoom-on keresztül csatlakoztak az eszmecseréhez. A találkozóra 2022. június 27–29. között került sor az ausztriai Linzben, amelynek házigazdája a Linzi Egyházmegyei Caritas volt.

A workshop Barbara Schinnerl, a Linzi Caritas oktatásirányítási vezetője és Johannes Berger, a Szent Izidor Gyermek és Ifjúsági Kompetencia Központ szociális munkásának köszöntőjével kezdődött. Hangsúlyozták az európai együttműködés fontosságát a felnőttképzés területén, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családok bevonásával, és ismertették a következő három nap programját.

Ulrich Förster, a Kölni Caritas munkatársa, mint projektkoordinátor, először üdvözölte a csapatokat, majd beszámolt arról, hogy a projekt kezdete óta személyes találkozók eddig nem jöhettek létre, a résztvevők azonban 14 alkalommal találkoztak online, a Zoom-on keresztül. Ezután ő moderálta a résztvevők bemutatkozását, akik két fős csapatokat alkottak, majd az ismerkedés után, bemutatták egymást a többieknek.

Ezután szó esett az Erasmus+ uniós oktatási programról, valamint a közös projektről, annak tartalmáról, céljairól, feladatairól és elvárásairól azért, hogy a csoportban közös információs bázis jöjjön létre. Ezt követően az összes résztvevő partnerszervezet PowerPoint-prezentációval mutatta be a projekt keretében élért megvalósításait, eddigi tevékenységeit.

A koronavírus-járvány ellenére az Erasmus+ projekt szerencsére eddig is képes volt arra, hogy konkrét tevékenységeket indítson el valamennyi partnerénél. A Gyulafehérvári Caritas (Románia) például tiszta ivóvízhez való hozzáférést tett lehetővé egy roma közösségben, szemétszedési akciónapot szervezett gyerekekkel és családjukkal. Litvániai partnerünk Az egészséges életmód megismerése, Fizikai aktivitás és Természetterápia címmel végzett tevékenységeket szintén családokkal és gyerekekkel.

Az ebédszünet előtt Franziska Mair segédlelkész és Qi Gong-oktató vezetésével egészségmegőrzéssel és fejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységre is sor került, amelyen a konferencia minden tagja részt vett, és ami nagy sikert aratott.

Délután dr. Margitta Mätzke volt a vendég, ő a linzi Johannes Kepler Egyetem Politikai és Szociálpolitikai Intézetének professzora és Egészségmegelőzés és egészségnevelés a családok számára: Hogyan érhetjük el az elérhetetlent? témában tartott értekezletet. Érdekes előadása arra az intézményi és társadalmi környezetre összpontosított, amelyben a családok egészségfejlesztése zajlik. Az EU-tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, valamint az egészség és a jövedelem közötti kapcsolatot is alaposan megvizsgálta.
Ezt követően Paulowitsch-Laskowski úr és Hosseya asszony, az Osztrák Egészségbiztosítási Pénztár (ÖGK) munkatársai beszámoltak a „Gut begleitet Frühe Hilfen” (Jól kísérve korai segítségnyújtás) elnevezésű modellprojektről, amely 2015-ben indult, és mára intenzív egészségügyi támogatást nyújt a kisgyermekes családoknak az egész országban.

A második napon Lars Czommer bemutatta az észak-rajna-vesztfáliai tartományi kormány „Gemeinsam im Quartier” (Együtt a szomszédságban) című programját, amelynek középpontjában az egészség áll. Ezen kívül a Linzi Caritas munkatársai tájékoztattak a Balu, az Olvasó kutya, a Tanulókávéház gyerekeknek című projektekről, valamint a családoknak adott sokrétű segítségről, a hátrányos helyzetű szülőknek nyújtott tanácsadásról és támogatásról.

A Linz belvárosában tett látogatás és a Caritas Speisewagen-ben elfogyasztott egészséges ebéd után meglátogattuk a Caritas Szent Erzsébet központját és az ott található Café Carlát. Itt a Linzi Caritas igazgatótanácsának tagja, Stefan Pimmingstorfer fogadott minket és egy újabb eszmecserére került sor az egészségügy témakörében. Bemutatták azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek miként adnak tanácsot más fogyatékossággal élő személyeknek egészségügyi kérdésekben.

A harmadik nap folytatódott a projektmunka. A csoport ezután véleményt cserélt adminisztratív kérdésekről, a projekt honlapjának állapotáról és a projekttevékenységek terjesztéséről. Befejezésül szó esett arról is, hogy a következő országok közti találkozót 2022 decemberében tartják az olaszországi Triesztben.

További információk a projekt weboldalán olvashatók: www.health-in-families.eu