Eredményes együttműködés 2021-ben is

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2021-ben is támogatta a Gyulafehérvári Caritas programjait. A két intézmény között, több évre visszamenőleg nagyon szoros az együttműködés.

Otthoni ápolás és szociális gondozás

Minden év elején, Hargita Megye Tanácsa finanszírozási lehetőséget kínál az otthoni beteggondozási szolgáltatásokra. 2001-től támogatja a Caritas kezdeményezését, hogy otthoni beteggondozói szolgálatot építsen ki Hargita megyében, hogy az idős, beteg emberek megfelelő egészségügyi és szociális ellátásban részesüljenek saját otthonukban. A legnagyobb összeget idén az otthoni beteggondozó tevékenység kapta, összesen 540 000 lejt, amely szak- és alapápolási, valamint szociális jellegű szolgáltatásokat foglal magába, és az egyik leghumánusabb, leghatékonyabb és egyben a legköltségkímélőbb ápolási rendszer, szemben egy kórházi vagy öregotthoni ellátással. Ennek érdekében fontosnak tartjuk és alapvető feladatunk, hogy a mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, ágyban fekvő, alapvető szükségleteit ellátni nem tudó emberek életvitelén javítsunk, egészségi állapotukat helyreállítsuk, amire az esetek többségében egyedül képtelenek lennének.

Számszerűsítve, a 102 Caritas alkalmazott 2502 idős beteg otthonában összesen 323 951 szolgáltatást végzett. Ezen számok mögött mind emberek vannak, akiknek szükségük van a segítségre, mind szociális, mind egészségügyi ellátásra. Vannak betegek, akiket évek óta gondoz a szervezetünk, ők tudják a napot és órát, hogy mikor kell érkezzenek az alkalmazottak, és vannak olyan személyek is, akik nehéz műtét után, kórházból hazakerülve kérik a beteggondozók segítségét. A szolgáltatások elvégzése mellett fontosnak tartjuk, hogy a beteggel és a hozzátartozójával együttműködve, kölcsönös tapasztalatok megosztásával történjen a munka, az emberi méltóság tiszteletben tartását előtérbe helyezve.

Falugondnoki szolgálat

Az első Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat 2004-ben indult Hargita megyében, jelenleg hat településen működik: Güdüc, Székelypálfalva, Pálpataka, Recefalva, Péntekpataka és Hágótő. A falugondnoki szolgálat egy komplex segítségnyújtás, amelynek célja hozzájárulni az elszigetelt településeken, a központtól távol eső településrészeken élő közösségek életének elfogadhatóbbá tételéhez, az életminőség javításához. A szolgálat célcsoportja ezeken a kis településeken, településrészeken élő, elsősorban idősek, sérültek, szociális szempontból hátrányos helyzetben élő, valamint az alapvető szociális szolgáltatásokhoz és közinformációkhoz nem jutó személyek, családok. A tevékenység többnyire szociális jellegű, szervezéssel, információátadással, tanácsadással, szállítással, valamint beszerzéssel, háztartási segítségnyújtással, egészségüggyel kapcsolatosak.

A falugondnoki szolgálatok fenntartásában és működtetésében támogató partner Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül, több éve pályázati kiírás formájában hozzájárul a szolgáltatások működtetéséhez. Idén ez a hozzájárulás 30 800 lej volt, amelyből Híd az elszigeteltség és a közösség között elnevezésű pályázat valósult meg. A szolgáltatásban idén 300 magára maradt idős személy részesült, 139 személynek van szerződése szociális szolgáltatásokra a szervezetünkkel, és 170 idős alkalmi jelleggel kérte segítségünket.