Érezzünk együtt a hátrányos helyzetű családokkal

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek adakozásra buzdító körlevele

 
Társadalmi és személyes életünk alapsejtje és pillére a család. Olyan Istentől rendelt és megáldott élet- és szeretetközösség, amely mindannyiunk számára az emberré és elkötelezett kereszténnyé válás alapja, kiindulópontja és éltető közege. Hivatása a szentháromságos szeretet megtestesítése, tapasztalhatóvá tétele földi zarándoklatunk idejére. A keresztény család, a családi értékek ezért mindig megkülönböztetett figyelemnek örvendenek egyházunk életében is. Az Egyházi Tanítóhivatal a lelkipásztorkodás számára sürgető feladatként jelöli meg a család támogatását (vö. Familiaris Consortio 65).
Mindennapjaink valósága azt is érezteti velünk, hogy társadalmunkban a problémák jó része is a családdal kapcsolatos, hozzá fűződő. Így sok család kénytelen rossz vagy nehéz körülmények között élni, legyenek ezek anyagi vagy lelki természetűek. Igen gyakran van szükség külső, anyagi, emberi vagy szakmai segítségre, hogy bajban, nehézségben élő családok otthonába is visszatérjen a béke, biztonság, kisimuljanak a gondterhelt ráncok és a keresztény család fogalma, léte ne csupán egy távoli, nehezen elérhető cél legyen, hanem megtapasztalható, élhető és éltető valóság is (vö. uo.).
A Gyulafehérvári Caritas tevékenységeiben megkülönböztetett figyelemmel vállal sorsközösséget, és próbál segítséget nyújtani szükségben élő családoknak. Ezen családok száma főegyházmegyénkben is egyre nagyobb, az őket érő nehézségek, problémák egyre összetettebbek, ezért összefogott, önzetlen segítségnyújtásra van szükség.
A már hagyományossá vált Szent Erzsébet-napi gyűjtésidén a szükséget szenvedő családok javára történik, folyó év november 16-án.
Ezúttal kérem tisztelendő testvéreimet és a kedves híveket, hogy lehetőségeik szerint segítsenek szükséget szenvedő testvéreinken.
 

Adományaikat Isten fizesse!