„Értékes vagyok” – A 2019-es gyerektábor margójára

Értékes vagyok. Foglalkozni ezzel a gondolattal már önmagában is kihívás, tényként elfogadni, ha lehet, még inkább. Elültetni olyan gyermeki lelkekben, akik ritkán vagy csak bizonyos emberektől kapják ezt a megerősítést, igazi feladat. A szociálisan hátrányos közegből érkező gyerekek esetében pedig különösen az. Az elméleti megközelítés, a magyarázat mit sem ér, érzelmi téren ezek nem működnek. Marad tehát az élmény.

A Maros megyei komplex gyerekprogram munkatársai mindezek tudatában építik fel évről évre annak a tábornak a programját, amelyre hagyomány szerint Kőrispatakon kerül sor a nyári szünidőben. A 2019-es szeptemberi tábor célkitűzései az Értékes vagyok gondolat köré szerveződtek, és ennek a jelmondatnak rendelődött alá minden tevékenység, a legváltozatosabb formákban. A programok szórakoztatóak voltak, teret engedtek a tapasztalatszerzésnek, és – ami a legfontosabb – élményt és sikerélményt nyújtottak.

A gyerekek kézműves alkotófolyamatokban vagy bizonyos játékokban egyénileg is kibontakozhattak, a közös zenélésben, táncban, csapatjátékokban viszont kommunikációt, empátiát, együttműködést, elfogadást gyakorolhattak. Nem meglepő, hogy ennek eredményeként a kezdeti vadóc, állandóan zsibongó színes társaság lassan megszelídült, s a szemünk láttára közösséggé kovácsolódott össze.

A tábor végére – akik részesei lehettünk ennek az örömteli folyamatnak – elégedetten nyugtázhattuk, hogy a nagy feladat bizonyos pontjainak sikerült eleget tennünk: minden gyermek megtapasztalta, hogy egyedi, szerethető és ügyes valamiben, és hogy a társairól ez szintén elmondható. Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy mi, felnőttek – akikkel a központokban zajló tevékenységek során csak bizonyos szerepekben találkoznak a gyerekek – mennyire esendőek vagyunk.

Köszönjük, gyerekek!

Értékes vagyok. Folytatás következik 2020-ban…

A tábor megvalósulását támogatták: a Maros Megyei Tanács, a Linzi Caritas, az Association Sangeorgiu Plan-les-Ouates és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.