Értékünk az ember: 20. születésnapját ünnepelte a Caritas

A regionális nyílt napok sorozatának záróakkordjaként június 25-26. között került sor a Gyulafehérvári Caritas jubileumi főrendezvényére Csíkszeredában.

Értékünk az ember, Valoarea noastră – Omul, Unser Wert – der Mensch. Ez a háromnyelvű felirat fogadta a Gyulafehérvári Caritas 20. születésnapjára ünnepelni érkező vendégeket úgy június 25-én a Segítő Mária Gimnázium díszlépcsőjén, mint másnap a Sportcsarnok előtt Csíkszeredában.
 
Június 25-én délután 5 órától a gimnázium dísztermébe hívta meg a szervezet mindazokat, akik mellette álltak az évek során, partnerek voltak a szeretet közvetítésben. A munkatársak mellett jelen voltak világi és egyházi személyek egyránt, erdélyi megyék és helyi önkormányzatok képviselői, külföldi partnerek, támogatók és a sajtó képviselői.
 
Az est moderátora, dr. Szakács Ferenc Sándor köszöntötte a jelenlévőket és elsőnek Tamás József segédpüspököt kérte a mikrofonhoz, aki úgy, mint a vidék legfőbb egyházi elöljárója, de úgy is, mint aki szolgálata kezdete óta szellemi és lelki támogatója a szervezetnek, méltatta az ünneplő munkatársak tevékenységét. Ezt követően a jelenlevők, egy 1992-ben készült kisfilm segítségével nyerhettek betekintést a szervezett Caritas-munka kezdeteibe. A filmben többek között a szervezet felépítésében közreműködő Linzi Caritas egykori gazdasági igazgatója, Friedrich Mayrhofer beszélt arról a segítségről, amit ők vállaltak és az évek során következetesen teljesítettek is. A képes hangulati indítás után kerekasztal-beszélgetés következett: az est moderátora sorra szólította a pódiumra a szervezet egykori és jelenlegi igazgatóit. A kezdetekről dr. Vencser László, a hosszú évek kitartó erőfeszítéseiről Szász János és a jelenlegi helyzetről dr. Márton András számolt be.
 
Majd sorra következtek a méltatások és a születésnapi jókívánságok: Lukács Vilmos tanácsos Hargita Megyei Tanács képviseletében, Ráduly Róbert Csíkszereda polgármestere, Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere, dr. Schmidt Lóránd mint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője és Maros Megyee Tanácsa képviseletében, Josef Mayr vikárius a Linzi Caritas egykori rektora, Brigitte Merzhäuser, a trieri Caritas igazgatóhelyettese és a Máltai Szeretetszolgálat egyházmegyei vezetője köszöntötte a születésnapját ünneplő Caritast.
Mivel születésnapkor ajándékot is szokás kapni-adni, ezúttal rendhagyó módon a szervezet ajándékozott. Istennek hála, hosszú azoknak a belföldi és külföldi személyeknek, intézményeknek, sajtónak és újságíróknak a névsora – akiket helyszűke miatt itt most nem tudunk felsorolni – az évek során kitartottak a szervezet mellett és lelkes partnerei voltak az intézményes Caritasnak.
Az esemény előtt és az állófogadás alatt a Csíkí Kamarazenekar alkalomhoz illő muzsikával tette szebbé és emelte az est hangulatát.
 
Másnap, június 26-án, a kedvezőtlen időjárás miatt a csíksomlyói hármashalom oltár elé tervezett rendezvényt a csíkszeredai Sportcsarnokban tartotta a Caritas. Színes programokkal és ajándékcsomaggal várták a szervezők már a reggeli órákban a Gyulafehérvári Caritas nagycsaládját. A zord időjárás ellenére több mint ötszázan jöttek el és vettek részt az egésznapos rendezvényen, jelen voltak a jelenlegi és volt munkatársak családjaikkal, az önkéntesek, belföldi és külföldi partnerek egyaránt.
Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet dr. Jakubinyi György érsek celebrált a jelenlévő papsággal együtt. Ezt követte a hivatalos felszólalók sora: volt és jelenlegi Caritas-igazgatók, a kezdetektől dolgozó munkatársak emlékeztek vissza az eseményekre, majd a partnerek és más Caritas szervezetek képviselői méltatták a szervezetet.
Közben a csarnokba behallatszott a gyermeksereg zsivaja, akik a családsegítő szolgálat és az önkéntesek által szervezet játszóházban töltötték kellemesen idejüket. Ebédidőben a Csángó panzió jóvoltából finom gulyással vendégelték meg az ünneplőket. A délután mozgalmasabban telt, miután megnézték az elmúlt 20 évről készült filmet, a munkatársakat meglepetés várta. Különböző fokozatú díjakban részesültek azok a kollégák, akik kerek évfordulójukat töltik a szervezetnél, így aranyfokozatban részesültek a Caritasnál a 16 és 20 év közötti munkaidejű kollégák, ezüst fokozatban a 15, bronz fokozatban pedig a 10 és dicséretben azok, akik már 5 éve dolgoznak a szervezet kötelékében. A díjazásokat játékos csoport foglalkozások követték az önkéntesek irányításával.
 
Az ünnepség a magyarországi Kaláka együttes jótékonysági koncertjével zárult. Az igazán jó hangulat mellett nem mellékes, hogy a jelenlévők 3260 lej adományoztak a szervezet ellátottai számára. (Molnár József)