Esély egy jobb jövőért a Kis-Küküllő mentén

Négy kis-küküllő-menti településen (Balavásáron, Gyulakután, Erdőszentgyörgyön és Makfalván) kérdőíves kutatással mértük fel a lakosság szociális helyzetét. A felmérést 2015. októberében és novemberében végeztük lakossági reprezentatív mintán, a Gyulafehérvári Caritas önkénteseinek közreműködésével.

A négy település adataiból leíró tanulmányt készítettünk, az eredményeket fókuszcsoportos beszélgetéseken vitattunk meg helyi döntéshozókkal és elkötelezett civilekkel, azonosítva a hátrányos helyzetű, beavatkozást igénylő lakossági csoportokat.

Célunk az, hogy a szociális helyzet megismerése alapján olyan szociális stratégiát dolgozzunk ki, amely irányt szab a közeljövő  fejlesztéseinek, valós szükségleteket orvosol és közösségi erőforrásokra épít.