Esély egy jobb jövőért projekt eredményei

A projekt során a következő szolgáltatások/csoportok jöttek létre:

  • Egyéni/családi szociális szolgáltatások: egyéni és családi pszicho-szociális segítségnyújtás, pszicho-szociális tanácsadás, szociális informálás és tanácsadás. Az egyéni és családi szolgáltatások esetén az alábbi igények merültek fel: támogató és fejlesztő beavatkozások, a mindennapi élethez szükséges készségek fejlesztése, beszédhibák javítása.
  • Csoportos szociális szolgáltatások: terápiás foglalkoztatás, a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése, korrepetálás.

Május-június időszakban a gyerekekre a korrepetációs tevékenység volt a legnagyobb hatással, amely során a szakemberek hangsúlyt fektettek az iskolai mentorálásra, az ismeretek elsajátítására és megerősítésére, a készségek fejlesztésére az iskolaelhagyás megelőzésének érdekében. Ezeket a beavatkozásokat problémától függően különböző szakemberek vezették: pszichológusok, szociális munkások, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok.

A projekt főbb megvalósításai számokban:

 

Vállalt

Megvalósított

Egyéni szolgáltatás típusok

3

3

Csoportos szolgáltatás típusok

3

3

Elsődleges kliensek (6-14 év közötti nehéz helyzetben élő gyerekek)

125

171

Közvetett kliensek (az elsődleges kliensek környezetében levők, pl. osztálytársaik)

100

195

Szülők száma csoportfoglalkozásokon

50

50

Egyéni, családkonzultációk

770

770

Egyéni tanácsadás

165

185

Alapvető kompetenciák, készségek fejlesztése csoportban

176 csoport

180

Prevenciós programok

110

101

Korrepetálás

550

571

Szociális központok és szolgáltatások létrehozása és akkreditálása

3

4 (jelenleg is folyamatban van)

Szülők száma, akik a workshop-on (műhelymunkán) részt vettek

50

50

A szülőknek szervezett workshop-on (műhelymunkák) száma

20

21

Pedagógusok, akik képzésen vettek részt

25

23