Esély egy jobb jövőért

 Esély egy jobb jövőért” projekt féléves eredményei

A projekt elsődleges célja növelni az alapellátáshoz való hozzáférést, és biztosítani a szociális szolgáltatásokat a társadalmi kirekesztés megelőzése érdekében.

Célcsoportunk azon 6-14 év közötti, nehéz helyzetben élő gyerekek, akik Erdőszentgyörgy városában, valamint Balavásár, Gyulakuta és Hármasfalu községben élnek.

A projekt tevékenységei, szociális szolgáltatásai olyan problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek kihatnak a gyerek fejlődésére. Ilyen probléma például, ha a szülők a jobb megélhetés érdekében külföldön vállalnak munkát,  ha a gyerek nagyszülőkre, hozzátartozókra marad, ha nem a szülő neveli a gyereket stb. A projekt keretén belül ugyanakkor szakembereink segítségével megoldásokat is javasolunk, hiszen sok esetben a gyerekek a fent említett okok miatt hiányoznak, ellógnak az iskolából, viselkedési- és magatartásbeli gondokkal küszködnek, megrekednek a fejlődésben, amelyek előbb-utóbb társadalmi kirekesztéshez vezetnek.

A projekt első felében a következő szolgáltatások/csoportok indultak el:

  • Egyéni/családi szociális szolgáltatások: egyéni és családi pszicho-szociális segítségnyújtás, pszicho-szociális tanácsadás, szociális informálás és tanácsadás. Az egyéni és családi szolgáltatások esetén az alábbi igények merültek fel: támogató és fejlesztő beavatkozások, a mindennapi élethez szükséges készségek fejlesztése, beszédhibák javítása.
  • Csoportos szociális szolgáltatások: terápiás foglalkoztatás, a kulcsfontosságú kompetenciák fejlesztése, korrepetálás.

Május-június időszakban a gyerekekre a korrepetációs tevékenység volt a legnagyobb hatással, amely során a szakemberek hangsúlyt fektettek az iskolai mentorálásra, az ismeretek elsajátítására és megerősítésére, a készségek fejlesztésére az iskolaelhagyás megelőzésének érdekében. Ezeket a beavatkozásokat problémától függően különböző szakemberek vezették: pszichológusok, szociális munkások, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok.

A projekt főbb megvalósításai:

Egyéni és családi szociális szolgáltatások nyújtása 284 alkalommal;

Csoportos szociális szolgáltatások nyújtása 207 személynek;

Az elsődleges kedvezményezettek száma: 97 gyermek;

A másodlagos kedvezményezettek száma: 38 gyermek;

A másodlagos kedvezményezettek száma: 94 szülő;

A tevékenység vezetői: 9 szakember.

További terveink között szerepelnek a szakemberek által vezetett szociális témájú műhelymunkák, tanároknak szóló fejlesztő kurzusok, valamint egy esettanulmány összeállítása a négy település közösségének szociális problémáiról.

További információk a projektről itt.