Évnyitó őrangyal program Kászonaltízen

A Hargita megyei Kászonaltízen is elindult az Őrangyal program a fogyatékkal élőkért

A legfiatalabb Őrangyal program második találkozóját tartotta meg Kászonaltízen a Gyulafehérvári Caritas tanácsadó szolgálata fogyatékkal élőknek. Amilyen tennivágyással, lelkesedéssel és bizalommal fogadtak bennünket a község elöljárói, mi is olyan örömmel vettük az érdeklődést és a bizalmat, amellyel a kászoniak megajándékoztak bennünket.
Az Őrangyal program Sztojka Tamás kászonaltízi családi orvos kezdeményezésére, a kászonaltízi polgármesteri hivatal, Vass Zoltán főesperes és a kultúrotthon munkatársainak pártfogásával indult el Kászonaltízen azokért a gyerekekért, fiatalokért és családjaikért, akik sérültségüknél fogva hátrányos helyzetben vannak, esetleg nevelési, családi vagy beilleszkedési gondjaik vannak a faluközösségbe. Az Őrangyal program céljához híven nemcsak a fogyatékkal élők számára nyitott a program, hanem mindenki előtt, aki egy pár óra felszabadulásra, kikapcsolódásra vágyik. Így ismerkedünk, új kapcsolatokat kötünk, ezzel viszünk egy kicsit más színt a hétköznapokban.
A múlt év decemberében karácsonyra készülődtünk, egy hatalmas fenyőfát díszíthettünk a polgármesteri hivatal jóvoltából, amit a mostani második találkozáskor jó volt viszontlátni, jólesett, hogy az ünnepek alatt a mi fánk díszítette a kultúrotthont.
Mostani találkozónkon, így az új év elején forgatós naptárt készítettünk, ezzel is egy kicsit előre tekintettünk az előttünk álló évre, elkövetkezendő programjainkra. Volt, akinek éppen a hónapok megtanulásának lehetősége volt ez a kézműves foglalkozás. Kisebb-nagyobb sikerrel és lendülettel vágódtak, ragasztódtak a hónapok a színes lapokra, valószínű olyanok is akadtak, akik nem sokat faricskálhattak ilyen módon az életükben, de senki sem ment el naptár nélkül. A felfűzött oldalakra díszítés is került.
A kászoni Őrangyal program különlegességének mondhatjuk, hisz még nem volt példa erre, hogy kérésre betűvetésre, olvasásra is tanítunk olyanokat, akik bár már kinőttek az iskolapadból, de nem mondtak le az írás-olvasás megtanulásáról.
Az Őrangyal programmal párhuzamosan Rétyi Julianna, a Családsegítő Szolgálat munkatársa egy alkoholbetegeket segítő csoportot is indított, amely iránt szintén nagy az érdeklődés.
Találkozónkat a jövő havi viszontlátás bizonyosságával zártuk, amikor is majd farsangi jelmezeket fogunk készíteni, és megtartjuk a farsangi bált.
Köszönjük, hogy együtt lehettünk, és várjuk folytatását! (Székely Katalin)