Falugondnokok találkozója Homoródkarácsonyfalván

A falvainkban megjelenő erőszakmentes konfliktusmegoldás és kaláka témakörben szerveztek találkozót szeptember 8-10. között.

A Romániai Falugondnokságok Szövetsége által szervezett találkozón részt vettek a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés falugondnok munkatársai is. A munkaértekezlet hivatalos megnyitóját és a bemutatkozást követően az említett témakörökkel kapcsolatosan előadásokat hallhattunk valamint esetmegbeszélések, csoportmunka és játékok által aktív résztvevői lehettünk a programnak.

Első előadónktól Életünk tüzes szekerei címmel bibliai történet alapján a konfliktusról és megoldásáról valamint a konfliktus különböző típusairól hallhattunk. Falugondnokként vagy más közösségi emberként is gyakran szembesülünk konfliktussal. Ezek lehetséges elkerülésére és/vagy megoldására szintén az előadónktól hallhattunk néhány javaslatot: fontos, hogy az embereket ismerjük, törekedjünk megismerni és az ők nyelvén szólni, együttműködésre, a két nézőpont közelítésére törekedni, ugyanakkor ne akarjuk a terheket egyedül hordozni, próbáljuk a szeretet és a megbocsátás hangján szólni az indulatok helyett.
Nehéz a közösség érdekeit szolgálni, de ha szívvel, lélekkel tesszük, akkor megvan az eredménye.

A témakörhöz kapcsolódóan tartalmas elméleti ismertetőt hallhattunk az erőszakmentes kommunikáció Marshall Rosenberg (amerikai pszichiáter-pszichológus) szerinti 4 technikáról, a sakál és zsiráf nyelv jellemzőiről, majd ezekkel kapcsolatosan pedig a hétköznapi életből merített konkrét példákra, esetmegbeszélésekre is sor került.

A délutáni program néhány frissítő, aktív részvételt igénylő csapatösszerázó és tanulságos játékkal folytatódott. A játékok által személyesen is megtapasztalhattuk milyen fontos a kommunikáció során az információk pontosítása illetve milyen kommunikációs zavart, esetleg konfliktust okoz a pletyka.  A késő délután folyamán pedig néhány közhasznú információt osztottak meg velünk a kettős állampolgárság megszerzésével, a közelgő népszámlálással, valamint a falugondnoki járművek adómentességével kapcsolatosan. majd a nap végén vendéglátóink kulturális műsorral, kürtőskaláccsal valamint szentgericei borral gondoskodtak arról, hogy a nap valóban konfliktusmentesen záruljon a résztvevők számára.

A következő nap a kaláka témakörét jártuk körbe különböző előadások, visszaemlékezések során. Elsőként egy történelmi áttekintőt hallhattunk a kaláka megjelenésére, elterjedésére és gyakorlására vonatkozóan, részletesen körbejárva mindenkori jellemzőit, típusait, hagyományát, rejtett szimbólumait, sajátos szabályrendszerét. Továbbá a kaláka régi, szép gyakorlatairól, hagyományairól és jellegzetességeiről hallhattunk visszaemlékezéseket, történeteket Kis és Nagy Homoród, Nyárád, Küküllő mentéről valamint Háromkútról.
A beszélgetések során fény derült arra is, hogy a kaláka hagyománya jellegzetességeivel (a közösségben az egymásról való gondoskodás, kölcsönös segítségnyújtás, a problémák közös megoldása, egymásra való odafigyelés) kiváló gyógyszer lehetne elmagányosodó világunkban
Ezt követően pedig a homoródmenti vidéket ismerhettük meg Mihály János, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont történész munkatársának Gyalogosan a két Homoród mentén című könyvbemutatója által.
Hazaindulásunk előtt meglátogattuk a homoródkarácsonyfalvi katolikus és unitárius templomot.
Külön köszönet a szervezőknek és az előadóknak a tartalmas találkozóért. Reméljük jövőben is találkozhatunk!
(A Caritas falugondnok csapata)