Február 11. a betegek 25. világnapja

Csodálat Isten tettei iránt: „Nagyot tett velem a Hatalmas…” (Lk 1,49) – ez a szentírási rész a központi témája Ferenc pápa idei üzenetének a betegek 25. világnapja alkalmával. A pápa szól azokhoz, akik a betegség terhét hordozva különféle módon csatlakoznak Krisztus szenvedő testéhez, emellett az egészségügy területén dolgozó hivatásbeliekhez és az önkéntesekhez is.

Ferenc pápa üzenete itt olvasható >>>

Üzenetében Ferenc pápa arra hívja fel a figyelmet, hogy minden nap konkrétan törődnünk kell a testi-lelki sérültekkel, a segítséget kérőkkel, akkor is, ha idegenek és nincstelenek. Ez nem pusztán az egészségügyi dolgozókra vagy a betegek körében tevékenykedő lelkipásztorokra érvényes, hanem magukra a betegekre is, akik a hit távlatában élhetik meg nehézségeiket.

Ugyanakkor arra is emlékezteti az értük munkálkodókat: a családtagokat, egészségügyi dolgozókat és önkénteseket, hogy adjanak hálát az Úrtól kapott hivatásukért, hogy beteg embertársaik mellett lehetnek, hiszen ez az egyik legszebb, legtisztább és leghálásabb hivatás a világon.

Máriának, a szomorúak vigasztalójának tekintete ráragyog az Egyház arcára, amint nap mint nap a betegekért és szenvedőkért tevékenykedik. Az Egyház szenvedők és betegek között végzett szolgálatának értékes gyümölcsei okot adnak rá, hogy hálát adjunk Urunknak, Jézusnak, aki társunkul szegődött, az Atya akaratának engedelmeskedve egészen a kereszthalálig, hogy üdvözítse az emberiséget. Krisztusnak, Isten Szűz Máriától született Fiának szolidaritása megjeleníti számunkra Isten irgalmas mindenhatóságát, amely megmutatkozik életünkben, főként, amikor törékenyek, sebzettek, megalázottak, kirekesztettek, szenvedők vagyunk, és a remény erejét adja nekünk, amellyel segít újra talpra állnunk és támogat – hangsúlyozza a pápa.

A rászorulók szolgálata az embert Jézushoz teszi hasonlóvá. Mi mindannyian lehetünk kéz, kar és szív, mely segíti az Istent, hogy betöltse a sokszor láthatatlan csodáit és így kövessük példáját.

A betegek világnapja jó alkalom a betegek, az egészségügyben dolgozók és minden jóakaratú ember számára, hogy megálljon és elcsendesedjen imáiban.

A csíksomylói kegytemplomban 10:30-tól, Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébániatemplomban 10:00-tól kezdődik a szentmise, amelyen kiszolgáltatják a betegek szentségét.