Február 11. a betegek 26. világnapja

Világszerte február 11-én tartják a betegek 26. világnapját. Ferenc pápa ez alkalommal a következő bibliai verseket választotta üzenetéül: Nézd, ő a te fiad… Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. (Jn 19, 26-27)

2018-ban a pápa Szűz Mária az egész világ felé intézett anyai hivatását helyezte előtérbe: Az Úrnak ezek a szavai megvilágítják a kereszt misztériumát, amely nem egy reménytelen tragédiát jelképez, hanem azt a helyet, amelyen Jézus megmutatja dicsőségét, ránk hagyja a szeretet parancsáról szóló örökségét, amely a keresztény közösség és minden tanítvány életének alapszabálya lesz. Krisztusnak e szavai indítják el Máriának az egész emberiség iránti anyai hivatását. Mária ugyanúgy aggódik az egyházért és az egész emberiségért, mint Krisztus. Olyan feladat ez számára, amely sosem szűnik meg – üzeni a pápa (Forrás).

Ferenc pápa kihangsúlyozza: minden olyan családtag, orvos, ápoló, pap, önkéntes és más segítő, aki a beteg vagy sérült emberek szolgálatában áll, az Isten akaratát teljesíti, hiszen ezek a cselekedetek jelentik azt a legfelsőbb szeretetet, melyre a Szentírás is tanít bennünket.

A katolikus egyház szeretetszolgálata elkötelezte magát a betegek és szenvedők szolgálatára az irgalmas szeretet nevében. Ennek jegyében mindazok tiszteletére, akik betegségben szenvednek, illetve azokéra is, akik az ők szolgálatukban állnak (az egészségügy területén dolgozó hivatásbeliek, családtagok, önkéntesek), a Caritas több településen is megüli e világnapot.

Marosvásárhelyen a Máltai Szeretetszolgálat és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében idén is megünnepeljük a BETEGEK VILÁGNAPJÁT. A rendezvény február 12-én, hétfőn a 10 órai szentmisével kezdődik a belvárosi Keresztelő Szent János-templomban. Aki óhajtja, a betegek szent kenetéhez is hozzájárulhat. A szentmise után a Deus  Providebit  Házban folytatódik az ünnepély. A máltai fiatalok Radványi  Hajnal műveiből adnak elő, majd zeneszámokkal szórakoztatják a résztvevőket. Az idősebbek vicces történeteket mondanak, majd egy citerazenekar fog fellépni. A rendezvényt szeretetvendégséggel zárjuk.

Idén újdonságnak számít, hogy a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálata tíz ingyenes EKG-mérést végez a Betegek világnapja alkalmával. Érdeklődni és jelentkezni lehet Tulit Jánosnál a 0728-332.008 -as telefonszámon. A tíz ingyenes hely beteltével a további EKG-méréseket csak ellenérték jegyében tudjuk elvégezni.

Megkérünk mindenkit, hogy csak az jelentkezzen ingyenes EKG-mérésre, akinek – egészségügyi állapotából kiindulva – valóban szükséges, és saját költségből nem tudja fedezni.

Más településeken a farsangi ünnepséggel kötik össze az eseményt, így Gyergyószentmiklóson a Szent Erzsébet Öregotthonban február 12-én, Székelyudvarhelyen a Mozgáskompetencia Központban 13-án lesz farsangi ünnepség.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre!

(Márton Kinga Izabella)