Fejlődés az érzékelés útján

Az 5 éves, halmozottan sérült kislány belép a számára már megszokott terembe. Hétről-hétre egyéni gyógypedagógiai foglalkozásokra jár. Azonban most valami más, valami megváltozott… nézelődik, keresi az újdonságot. A foglalkozás ugyanúgy kezdődik, mint általában: bevezető mondóka, játékok, képkártyák, ügyességi feladatok. Amikor az utolsó kártya is a helyére kerül az asztalnál, egyszer csak sötét lesz: legurul a függöny, leoltódik a villany…, és eddig még nem látott fényáradat tölti be a teret. Követi a fényeket és a színeket tekintetével, kezével megérinti azokat és egy különleges felfedezőútra indul…

A Gyulafehérvári Caritas Korai nevelő és fogyatékkal élőket támogató programja három helyszínen (Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen) speciális elemekkel bővítette eszköztárát azzal a céllal, hogy egy olyan multiszenzoriális környezetet tudjon biztosítani a gyerekeknek és fiataloknak, ahol különböző megtapasztalások, élmények által fejlődhetnek.

A szenzoros szoba elsődleges célja az érzékelés/észlelés és a kognitív funkciók fejlesztése. Relaxációs célját is az érzékelésen keresztül éri el. Legfontosabb eleme maga a terápiás helyiség, mely egy biztonságos, harmonikus, nyugalmat árasztó környezet. Lehetőséget nyújt egy olyan tanulási folyamat megvalósításához, ahol pozitív, kellemes élmények által fejlődhetnek a gyerekek és fiatalok. Ennek a szobának a létrehozásában nagyon fontos szerepet játszanak a különböző speciális eszközök, melyek a vizuális, auditív, taktilis észlelésre hatnak.

A szenzoros szobát mind a sérült gyerekekkel, mind a tipikusan fejlődő gyerekekkel és fiatal felnőttekkel használjuk a gyógypedagógiai foglalkozások során. Ezek a tevékenységek egyéni vagy kiscsoportos formában valósulnak meg központjainkban. Míg egyes gyerekeknél a különböző területek fejlesztése a cél (kognitív képességek, érzékelés/észlelés, nagy- és finommozgások fejlesztése), addig másoknál a szociális készségek fejlesztése kerül előtérbe. A fiatal felnőttek számára a szenzoros szoba egy olyan lehetőséget nyújt, ahol megnyugodhatnak, kikapcsolódhatnak, élményekben gazdagodhatnak.

A szenzoros szoba eszköztárának a bővítése a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatása által valósult meg, köszönet érte!

Zsombori Katalin, gyógypedagógus