Félidőben: Mindenki mindenkiért

A Gyulafehérvári Caritas Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért elnevezésű, EGT Alapokból finanszírozott projektje 2021. januárjában indult, így most már a félidőn is túl jár. A huszonhat hónapos projekt elmúlt időszakában számos tevékenységet sikerült elindítani és jó néhányat be is fejezni. A székelyudvarhelyi hátrányos helyzetű közösségeket felkarolni hivatott projektről részletesebb beszámolót olvashatnak az alábbiakban.

A kezdetek

Tavaly februárban sajtótájékoztatón mutattuk be a projekt sarokszámait és szakmai célkitűzéseit, ekkor még nagyon távolinak tűnt minden megvalósítás, de így a félidőben már egyre jobban közelebb kerülünk a céljaink megvalósításához.

Az első teendők egyike a projektcsapat összeállítása volt, ami most már eléri a tizenhárom főt, van köztük szociálpedagógus, szociális munkás, közösségi facilitátor és mentor, pszichológus, gyógypedagógus, valamint adminisztratív munkatársak is. A szakmai csapat összeállítása mellett a felkészítést is kiemelt helyen kezeltük, éppen ezért több alkalommal is ellátogattunk szakmai tapasztalatcserére, valamint folyamatos a csapat egyéni és csoportos szupervíziója is.  Elsőként 2021 márciusában az Örkőn működő nappali foglalkoztató központot, majd a Bölönpataki Szociális Központot látogattuk meg. Ezt követte idén januárban a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában tartott módszertani napon való részvétel.

Zsetonprogram

A program megvalósítása 2021 márciusától zajlik és a két projektben együttműködő iskolából összesen eddig 200 gyerek kapcsolódott be. A gyerekek egy pontgyűjtő plakátra összesítik a minden eredményes iskolai nap után kapott „zsetonokat”, amit az időszakosan megszervezett vásáron tanszerekre és édességekre válthatnak. A pontok a rendszeres iskolalátogatást és felkészült jelenlétet hivatottak jutalmazni.

A programot végigköveti időszakosan a vásár és nonformális nevelő játékok, foglalkozások. Ezek az események tematikusak: Nemzetközi Roma Nap, roma kultúra, a zene szerepe az életben, egészséges életmód stb. A gyerekek évente reszt vehetnek kirándulásokon és nyári táborban, ennek feltétele a kiemelkedő pontgyűjtés, vagyis a rendszeres iskolalátogatás. Az első ilyen kirándulás tavaly áprilisban zajlott, a gyerekekkel a Szováta–Vármező útvonalat összekötő „Mocanița” kisvasúton mentünk végig.

Ovis táborok

A program keretében a két együttműködő óvoda bevonásával két egyhetes Nyári ovi nevű tábort szerveztünk az óvodába beiratkozott, de a foglalkozásokat rendszertelenül látogató gyerekek számára. Tavaly júliusban és szeptemberben zajlottak a táborok a város két hátrányos helyzetű negyedéből származó gyerekek számára fenntartott óvodákban, az ott dolgozó óvónők bevonásával.

A táborok a gyerekek és szüleik életébe egy napi programhoz való hozzászoktatást céloztak meg, ugyanakkor a tevékenységek, fejlesztő játékok mellett pszichológus vezetésével a résztvevő gyerekek teszteket töltöttek ki, melyek az iskolaérettséget és az életkoruk szerint elvárható fejlettséget volt hivatott megállapítani.

Szociális kompetenciát fejlesztő képzés és szakmai tudást igazoló bizonyítvány felnőtteknek

A projekt a gyerekek mellett a felnőttek képzésére is hangsúlyt fektet, éppen ezért indítottuk el a 16 alkalmas szociális kompenteciafejlesztő képzéssorozatot, majd az ezt követkő szakmai tudást igazoló bizonyítvány megszerzéséhez szükséges felkészítő folyamatot.

A toborzás eredményeképpen március végére 29 személy kapcsolódott be a programba aktívan két helyszínről, a Termés és a Budvár utcából.

A projektcsapatból kijelölt oktatók hosszú évek tapasztalata alapján állították össze a képzési csomagot 16–55 év közötti, a munkapiacon többségében inaktív felnőttek számára, akik minimum 4. elemi osztállyal rendelkeznek és a munkahelyen, munkacsoportban szükséges szociális készségek pótlásra szorulnak.

Az első csoport tizenöt személyből állt, tagjai 2021. szeptember–december időszakban 16 alkalmas képzésen vettek részt, a második csoport nyolc személyből állt, ők 2022. január–februárban végezték el a képzést. A résztvevők igényeihez igazítva lakhely szerint, illetve férfi és női csoportra voltak osztva.

A képzések tematikája:

  • szociális készségek fejlesztése,
  • a meglévő szakmai, munkaerőpiaci tapasztalatok tudatosítása,
  • tolerancia és különböző személyekkel, csoportokkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartási módszerek,
  • kooperálás, csapatmunka,
  • állásinterjún való részvétel, kommunikáció,
  • önreflexió – erősségek és gyengeségek, értékelés, fejlődés.

A képzés nonformális oktatási módszerekkel, szimulációkkal, gyakorlatokkal dolgozta fel a fenti témákat. Minden találkozó egy kiértékelő lap kitöltésével zárult, mely kellőképpen biztosította a visszajelzés lehetőségét a résztvevők részéről az oktatók fele.

A szakképesítésre szakosodott szolgáltató, akivel az egyesület leszerződött, Sepsiszentgyörgyön működtet szakképesítő központot, ahova szervezett utazással, négy alkalommal látogatott el az első csoport. Ezekre az alkalmakra a projektcsapat tagjai kísérték el a résztvevőket, akik segítettek a programban való sikeres szereplésben, fordításban. Az utolsó alkalom elméleti, írásbeli és gyakorlati szakmai vizsgából állt.

Kilenc résztvevő sikeresen fejezte be a vizsgát, számukra március 23-án volt a szakképesítési igazolások – oklevelek kiosztása a Budvár utcai Integrált közösségi központban szervezett ünnepségen.

Világnapok: Nemzetközi Roma Nap és Tolerancia Nap

2021-ben a járványügyi szabályokat betartva, a tervezett tömeges kulturális rendezvény helyett egy videóüzenet készült a roma közösségek számára, melyben a projektcsapat, a Caritas Szociális Ágazata és a Székelyudvarhely városvezetése – kiegészülve a városban roma közösségekkel dolgozó szakemberekkel – lovári nyelven köszöntötte roma nap alkalmával a projekt kedvezményezettjeit.

Idén az április 8-ra szervezett kulturális programmal készültünk, amely kiegészült egy rajz- és meseíró pályázattal óvodások és elemi iskolások számára.

November 16. a Tolerancia Nemzetközi Napja. Ebből az alkalomból 2021-ben, betartva a járványügyi korlátozások okán érvényben lévő szabályokat, egy online szakmai beszélgetésre került sor a mélyszegénységben élő roma családokkal való munkában szerepet vállaló személyekkel: oktatási intézmények képviselői, óvodai és iskolai pedagógusok, pszichológusok, iskolai tanácsadók, családorvosok, rendőrség, önkormányzat, szociális szolgáltatásokra szakosodott egyesületek képviselői, szociális munkások. Az online beszélgetés célja az volt, hogy megismerjük egymás munkájának nehézségeit és szabályrendszerét, és a haszonélvezők, illetve a munka hatékonyságának érdekében egymást segítve végezzük feladatainkat.

Egy plakátkampányra is sor került, több héten keresztül Székelyudvarhely hirdetőtábláin látható volt az üzenet: Te! Elég toleráns vagy?

Szakmai konferencia

Ha sajog, azzal foglalkozni kell! Az üszkösödő lábujjra hiába húzunk zoknit és rejtjük a pad alá, mert fekélyesedik – fogalmazott az egyik előadó a Közösségépítők online konferenciájának hatodik rendezvényén, amely a Dilemmák és lehetőségek a szociális szféra roma integrációs munkájában címet viselte. A Gyulafehérvári Caritas által szervezett online együttlét közel száz résztvevője együtt ismert meg jó gyakorlatokat, keresett kiutakat a multikulturális közösségek együttélésére. A mélyszegénységben élők közösségével dolgozó szakemberek kétnapos konferenciáján, 2021. október 13–14-én Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának igazgatója nyitóbeszédében elmondta, a romák nem lehetnek egy-egy projekt tárgyai, sem egy cél, amit ki kell pipálni: „Ha így állunk hozzá, kudarcra van ítélve, emberileg kell kapcsolódjunk a mélyszegénységben élőkhöz. Ha diszkriminálunk, szegényebbek leszünk. Méltóságunkért az integrációra kell áttérjünk, egymás kölcsönös megismerésével kezdve, türelemmel a jövőbe tekinteni.”

Megújult központ: szociális mosoda, korai nevelő és fejlesztő központ

Február 22-én, majdnem napra pontosan a projekt hivatalos nyitása után egy évvel, egy sajtótájékoztató keretében bemutatásra került a felújított Integrált Közösségi Központ.

Az ingatlanban kialakításra került egy korai nevelő és fejlesztő központ – Első lépések központ 0–6 éves gyerekek számára, felnőtteknek, illetve iskoláskorú gyerekeknek foglalkoztató terem, szociális mosoda és szociális szolgáltatások koordinálására szolgáló irodai tér, valamint egészségügyi rendelő.

Az központ fontos része a szociális mosoda, amely működését a központ megnyitásával párhuzamosan kezdte el. A mosoda két mosógéppel és két szárítógéppel lett felszerelve. A projekt egyik kiemelkedő eredménye, büszkesége, hogy a mosoda működtetésére egy olyan személyt tudott az egyesület alkalmazni, aki a felnőtteknek indított program haszonélvezője volt, azaz elvégezte a szociáliskompetencia-képzést, valamint sikeresen levizsgázott a szakmai kiértékelőn és okleveles szobalány képesítést szerzett.

A február végi megnyitót követően a mosodában elkezdődtek az iratkozások, így március folyamán harminc háztartás igényelhette a szolgáltatásokat, akik időszakosan visszatérnek. A haszonélvezők száma folyamatos növekedésben van, mindig minimum egy héttel előre lehet programáltatni a mosodában.  A 30 háztartás megközelítőleg 150 személyt jelent, ők többnyire a Budvár utca roma lakói. A mosoda szolgáltatásainak népszerűsítése folyamatosan zajlik a város három másik hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családok által lakott zónáiban is.

A baba-mama foglalkozások és fejlesztő munkák megvalósítására két szakembert alkalmazott az egyesület: egy pszichológust és egy gyógypedagógust. Ők hetente három alkalommal tartanak csoportos fejlesztőfoglalkozást 0–6 éves gyerekeknek a szülők jelenlétével, bekapcsolódásával. A márciusban indult szolgáltatásra eddig 15 gyerek és családja kötött szolgáltatói szerződést. A foglalkozások szülői nevelő témákat is magukba foglalnak.

Népszerűsítés

Az elindított programokon kívül egy összetett hátrányos megkülönböztetés elleni kampányt is folytatunk, amely során elindítottunk egy társadalmi párbeszédet a helyi rádiók segítségével, amelyben szakemberekkel dolgozunk fel különböző társadalmi kérdéseket. Az első adás témája a tolerancia volt. Ezen kívül médiapartnereink segítségével azon dolgozunk, hogy a többségi és a kisebbségi társadalom közti szakadékot – lehetőségeink szerint – csökkentsük. Ezekben van segítségünkre a közösségi média, a Youtube, Facebook, Instargram oldal, valamint a projekt saját oldala az ütemterv szerinti megvalósításokkal, határidőkkel és támogatási összegekkel.

A Mindenki mindenkiért projekt fő partnere Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, további partnereink pedig: Tompa László Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola, Kipi-kopi Napköziotthon, Ficánka Napköziotthon, valamint a székelyudvarhelyi Városi Kórház.

 

Az EGT 2014–2021 pénzügyi alap támogatásával készült anyag. Tartalma (szöveg, fotók, videó) nem tükrözi a programüzemeltető FRDS hivatalos véleményét. A leírtak valóságtartalmáért a szerző(k) felelősek.