Fókuszban az emberi mozgás

A Gyulafehérvári Caritas kinaesthetics trénerei bemutatósorozattal próbálták felhívni a figyelmet a mozgáskompetencia-fejlesztés egyik hatékony módszerére

A kinaesthetics az emberi mozgás elemzésével foglalkozó tudomány, amely a megtapasztalás módszerével, valamint sajátos módszertani és didaktikai eszköztárával segít elemezni, megérteni, optimalizálni az emberi mozgást. Mindennapi élettevékenységeink végzése közben folyamatosan mozgásban vagyunk. Ahogy a latin közmondás is mondja: moveo, ergo sum (mozgom, tehát vagyok), az ember nem tud nem mozogni. Mindennapi élettémáink ellátása során nagy jelentőséggel bír az egyéni mozgáskompetencia, nem különben bizonyos szakterületeken, ahol az emberek közti interakciók maguktól értetődőek. A fentiek alapján fogalmazódott meg bennünk az a szándék, hogy minél több célréteghez eljuttassuk a kinaestheticset, különböző szakköröket célozva meg.

A három lezajlott bemutató mindenikén úgy láttuk, megérkezett a tolmácsolni kívánt üzenet: bármely életkorban, és bármely élethelyzetben elkezdhetünk foglalkozni saját mozgásunkkal mozgáskészségünk gyarapodása érdekében. A nyár folyamán szervezett bemutatóinkra egészségügyben dolgozókat, illetve egészségügyi szakápoló növendékeket szólítottunk meg. Legutóbbi, szeptember 19-i eseményünkre pedagógusokat, gyógypedagógusokat, gyógytornászokat hívtunk el. Július elején az egészségügyi szakiskola tanulói kinaesthetics bevezetőképzésen vettek részt, október elején kórházi szakápolók és orvosok számára szervezünk képzést. A kinaesthetics egy olyan emberközpontú ápolási szemléletet kínál, ahol a segítségkínálat mindig az ápolt egyéni fejlődési perspektívájához keres utakat.

A kinaesthetics tanulási szemléletére utalva egyik pedagógus találóan fogalmazott: a saját mozgás kutatása, megismerése, analóg módon a tanulás folyamatával, csak akkor vezet elmélyült tudáshoz, ha megtapasztaláson alapszik.

Ezen eseményekre a székelyudvarhelyi önkormányzat támogatásával kerülhetett sor. (Vass Melinda)