Fókuszcsoport a szociokulturális helyzetről

A Gyulafehérvári Caritas „Hand in Hand – Marosszentgyörgyön” projekt keretében tervezett kutatási szakasz befejeződött és kezdetét vette az eredmények kiértékelése, illetve egy akcióterv kidolgozása.

Január 29-én a Gyulafehérvári Caritas, a Divers Egyesület és Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében sor került az első találkozóra, amely során a 200 család által kitöltött kérdőívek eredményeit értékelték. A találkozón egyaránt képviseltették magukat a helyi etnikumok, felekezetek, tanácsosok és a helyi oktatók.

A felmérésből többek között kiderült, hogy a magukat magyar vagy román nemzetiségűnek valló családokat átlagosan 2,93 fő alkotja. A roma családok esetében ez a szám 5,32. Az iskolai végzettségre, írás-, olvasás képességére vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy a férfi lakosság körében sokkal kisebb az analfabetizmus aránya. A munkát vállaló magyar és román nők aránya háromszor magasabb, mint a roma nőké. A roma családokat tekintve kiderül az is,  hogy szinte minden esetben a férfi az egyedüli családfenetartó.

A következő lépés, egy munkacsoport kialakítása, amelynek célja egy olyan programterv kidolgozása, amely a község szociális helyzetének javulását segíti majd a jövőben.