Folytathatják tanulmányaikat a háromkúti gyerekek

A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés programjának köszönhetően a háromkúti gyerekek folytathatják iskolai tanulmányukat, hozzásegítvén őket szakmai előmenetelükhöz.

Háromkúton 2004-ben indult az első, a Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat és azóta is működik. A szolgálat célja: a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a köz-, valamint szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

Minden továbbtanulni vágyó gyermek 11 éves korától Gyergyószentmiklóson, Gyimesfelsőlokon, illetve Gyergyószárhegyen jár iskolába, mivel a faluban csak általános, elemi (4 osztályos) iskola van.

A település esetében halmozottan hátrányos helyzettel állunk szemben, ugyanis az alapvető szociális szolgáltatások, intézmények hiánya mellett közlekedési, infrastrukturális problémákkal is találkozunk, az úthálózat rossz állapota és a tömegközlekedés teljes hiánya miatt. Télen a havazások miatt sokszor hetekre járhatatlanná és teljesen elszigeteltté válik a település. Ezeknek a problémáknak a leküzdésére és megoldására törekszik nap mint nap a háromkúti falugondnok a rendelkezésére álló kisbusz segítségével.

Leggyakoribb tevékenységek szállítással kapcsolatosak (ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz, gyógyszertárba való szállítás stb.). Tömegközlekedés és más közlekedési forma hiányában a falugondnok oldja meg a diákok szállítását is a különböző tanintézmények kollégiumaiba. Általában kéthetente felváltva járnak haza a diákok a különböző kollégiumokból, egyik hétvégén a Gyergyószentmiklóson és Szárhegyen tanuló diákok, másik hétvégén pedig a Gyimesfelsőlokon tanuló diákok.

A diákok ingázását
a Communitas Alapítvány is támogatja.

 

(Gurzó Bernadett)