Folytatódik a partnerség a Caritas és Hargita Megye Tanácsa között

Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2016-ban is támogatja a Gyulafehérvári Caritas programjait.  A 15 évre visszanyúló együttműködés eredményeként idén eddig 14 pályázat részesült pozitív elbírálásban, összesen 808.433 lej értékben.

A legnagyobb összeget, a Gyulafehérvári Caritas Otthoni beteggondozó szolgálatának ítélte oda a Hargita Megyei Tanács, összesen 437.750 lejt, amely a megye 66 településén biztosít egészségügyi alapápolást és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra rászorulóknak.

A gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona 253.440 lej értékben kap támogatást Hargita Megye Tanácsától, ez a 150 ellátottunk közül 11 idős személy teljes ellátásának költségeit fedezi az év során.

Hét elszigetelt településen (Háromkúton, Güdücön, Székelypálfalván, Gyergyóremetén, Récefalván, Péntekpatakán és Hágótőn) működik Falugondnoki Szolgálat, amely 50.000 lejes támogatásban részesült, ez az összeg hozzávetőlegesen 25 százalékát teszi ki a program teljes költségvetésének. A szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése.

A Szociomedikális Ágazat idősek foglalkoztatásának programjára idén 7.941 lej támogatást kapott.

A Családsegítő Szolgálat működéséhez 30.400 lejjel járult hozzá Hargita Megye Tanácsa. A szolgálat munkatársai Hargita megyében közel 30 településen vannak jelen, egyéni és csoportos szociális tevékenységek, foglalkoztatási terápia, prevenciós programok, felzárkóztató korrepetálás, prevenciós és nevelési programok fiataloknak és hozzátartozóiknak, valamint családi események szervezése által.

A Szociális és Tanácsadó Szolgálat Fogyatékkal Élőknek a megye 11 településén kínál tanácsadást, utazó gyógypedagógusi szolgálatot, figyelemfelkeltő és érzékenyítő programokat, nyári táborokat fogyatékkal élőknek, valamint az Őrangyal foglalkozásokat. Tevékenységük idén 10.402 lej támogatást nyert el.

A Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontok 10.300 lejt kaptak, ezzel mintegy 7%-os kiegészítést biztosítva a program éves költségvetéséhez, amely a megye hét településén (Székelyudvarhelyen, Szentegyházán, Csíkszentdomokoson, Gyergyószentmiklóson, Gyergyóremetén, Gyergóalfaluban és Gyergyóditróban) nyújt 0-10 éves gyerekek és szüleik számára különböző készségfejlesztő tevékenységeket.

A KI-ÚT programnak, amely egyéni és családi tanácsadással, támogató csoportokkal, lelkigyakorlatokkal, és tematikus hétvégékkel segít a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak, valamint prevenciós foglalkozásokkal igyekszik felhívni a fiatalok figyelmét a függőségek veszélyeire, 8.200 lej támogatást ítéltek meg.

A Hargita megyében működő programok teljes éves költségvetésének 7,01 százalékát teszi ki a Hargita Megye Tanácsától érkező, vissza nem térítendő támogatás. Az eddig elnyert 14 pályázatból 11 pályázatot a Megyei Tanács alá tartozó Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosítja, ezeknek teljes összege 804.033 lej.

Sorsz.

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyei támogatást nyert programjai

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásának értéke
(lej)

A támogatás mértéke a program éves megyei költségvetéséhez viszonyítva

     1.

Otthoni beteggondozás

437.750

9,00%

     2.

Családsegítő szolgálat

30.400

9,51%

     3.

Falugondnoki szolgálat

50.000

24,00%

     4.

Szent Erzsébet Idősek Otthona

253.440

6,6 %

     5.

Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont

10.300

7,00%

     6.

Fogyatékkal élők programjai

10.402

2,20%

     7.

Idősek foglalkoztatása

7.941

2,00%

     8.

Ki-Út konzultációs program

8.200

4,50%

 

Összesen

808.433

7,01%