Hírek

Heti Útravaló – Advent 2. Hét

„Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, és nem aszerint dönt, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket.” (Iz 11, 3-4).
Ha csak kívülről ítélek meg dolgokat és embereket, akkor minden esély megvan arra, hogy fenntartsam a bennem és a környezetemben lévő békétlenséget. Ha nem szűröm meg jól, amit hallok, nem tudok igazságos lenni, és békétlen leszek. Ha mindent, amit látok és hallok, a szeretet fényébe helyezek, akkor az igaz úton járok, és betölt az Úr ismerete.

Marosszék

A szükség közelről látszik

Segítség ott, ahol szükség van rá

Csíkszék

Ügyes kezek

Heti Útravaló – Advent 1. Hét

„Gyertek, járjunk az Úr világosságában!” (Iz 2,5)
Ahhoz, hogy értékelni tudjam a fényt, el kell töltenem kis időt a sötétben.
Amikor azonban megjelenik a világosság, két lehetőségem van: vagy szemet húnyok, és nem akarom tudomásul venni, menekülök előle éveken át, és így tévelygek, vagy pedig engedem, hogy átjárjon, és formáljon.
Ha beengedem, akkor már nincs szükség a harcra, mert az isteni erő a bennem levő kardokat ekevassá, a lándzsákat pedig sarlókká olvasztja (vö. Iz 2, 1-5).

Gyergyószék Marosszék Udvarhelyszék

Milyen lehet hátrányos helyzetűnek lenni?

Marosszék

Bentlakókat várunk a búzásbesenyői Gondviselés Háza Idősek Otthonába!

Ünnepre hangolódva

Udvarhelyszék

Önkéntesek, önkéntes munka – van még olyan a mai világban?

Udvarhelyszék

Az egészség, az ember legnagyobb értéke

Összes régió

Bohókás önkéntesgála

Heti Útravaló – Krisztus király hete

„Még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43)
Krisztus az ő királyi hatalmát ma is gyakorolja. Hatalmának nem világi erő az alapja, hanem egy olyan belső erő, amely mindig „megzavarja” a külső erőket, és le is győzi azokat, amint a történelem és a jelen világ erőfitogtató, magukat nagynak tartó hatalmasságainak sorozatos bukásai igazolják. Krisztus királyi hatalma egy olyan belső, egyszerre szelíd és határozott erő, amely most is átjárja a világot.
Ha segíteni akarok a világ jobbá tételében, egyszerűen csak be kell engednem ezt az erőt, hogy átjárja lelkemet. Ez az erő aztán kiárad, és kényszer nélkül hat másokra is.

Marosszék

Demencia témában tartottak érzékenyítő alkalmat

Csíkszék

„Aki igényli, annak ott van”

Gyergyószék Udvarhelyszék

Így tükrözte a víz az arcot