Rólunk írták

Népújság

A félrefordított tekintet ereje

András Nándor, a Gyulafehérvári Caritas ápolója tíz éve végez otthoni beteggondozást Marosvásárhelyen és környékén, de szükség esetén Marosszentgyörgyön, Csejden és Tófalván is szívesen helyettesít. Készségesen teljesít napi szolgálatot az idős, magatehetetlen, rendszeresen ápolásra szoruló betegek otthonában. Hogyan éli meg hivatását, és mi minden érinti őt munka közben? – erről beszélgettünk.

Marosvásárhelyi TVR

Önkéntességre motiváló társasjáték – TVR

Önkéntességre ösztönző társasjátékot mutattak be.

Erdély TV, Mozaik

Fekete Gyöngyvér a Mozaikban

Fekete Gyöngyvér, a Gyulafehérvári Caritas önkénteskoordinátora az önkéntesmunka szépségeiről beszélget Farczádi Barnával a Mozaik című műsorban.

Népújság

Az étkezési szokások hatása a gyerekek fejlődésére

Ezzel a címmel tartott előadást és műhelymunkát nemrég Mezei Borbála gyógypedagógus a Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő Központját – ismertebb nevén a Cseperedőt – látogató szülők, majd a Szent Ágnes központba járó, fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családok számára.

TVR, PONT MA

Fekete Gyöngyvér a TVR PONT MA című műsorában

FEKETE GYÖNGYVÉR, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa, az önkéntestoborzásról beszél

Erdély TV, Mozaik

Dr. Márton András a Mozaikban

Ha egy idős családtag ágyhoz kötött beteggé válik, jogos az elvárás, hogy megfelelő ellátásban részesüljön. De hol tartunk ezen a téren? Milyen mértékben engedhetik meg maguknak az idősek az otthoni szakápolást? Mennyire számít luxusnak egy idősotthon?
A Caritas Alba Iulia igazgatójával, Dr. Márton Andrással beszélgettünk.

Romkat

Önkénteskednél? A Caritasnál tárt karokkal várnak!

Számos módon lehet támogatni a karitatív vagy egyéb civil szervezetek munkáját, zajlik már a személyi jövedelemadó 3,5%-ának felajánlására buzdító kampány, szoktak különböző módokon gyűjtéseket is szervezni, vagy lehet alkalmi, privát adománnyal is segíteni. Azonban a segítségnyújtás nem csak anyagi lehet, és a különböző tevékenységekért és a munkatársakért, ellátottakért való imádkozáson, azaz a lelki támogatáson túl tevékenyen is be lehet kapcsolódni a szervezet munkájába. Időről időre a több karitatív szervezetnél is fogadnak önkénteseket, így lehetőség nyílik arra, hogy aki a szabadon maradó idejének egy részét szeretné hasznosan, másokat támogatva felhasználni, ezt megtehesse.

Népújság

A fiatalokat szeretnék megszólítani

Önkéntességre ösztönző társasjátékot fejlesztettek ki
A Gyulafehérvári Caritas, valamint a szegedi Talentum Alapítvány közös projektjeként önkéntességre ösztönző társasjáték látott napvilágot, amely a fiatalokkal szeretné megismertetni az önkéntesség előnyeit, ugyanakkor érzékenyebbé tenni őket azon társadalmi problémák iránt, amelyek orvoslásában a szervezetek önkéntesek segítségére is támaszkodnak.

MASZOL

Idősgondozás: Romániában nem téma, míg a Nyugat minden munkaerőt elszívna

Romániában a 65 évnél idősebb embereknek a 64 százaléka él súlyos fogyatékossággal az otthonában, de nagyon kis hányaduk fér hozzá valamilyen szakszerű ápoláshoz – sorolta lapunk megkeresésére a szomorú statisztikát dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója. Az intézményvezető szerint gyökeresen újra kell gondolni az idős betegek hosszú távú ápolását, hiszen a jelenlegi rendszert még Nyugaton sem tudják fenntartani, munkaerővel lefedni, az elöregedés miatt pedig egyre drámaibb lesz a helyzet. Erről és a megoldási lehetőségekről beszél a Caritas vezetője az idős betegek hosszú távú ápolásáról szóló cikksorozatunk harmadik, befejező részében.

MASZOL

Idősgondozás: ma már luxus a minőségi ellátás

Mit jelent ma egy családnak, ha egy idős tagja ágyhoz kötött, akár időskori demenciával küzd és a gyermekei, rokonai gondozására szorul? Mit jelent, ha egy családtag napjai arról szólnak, hogy 80–90 éves szülőjét gondozza a nap 24 órájában? Milyen fizikai, lelki megpróbáltatásokkal, anyagi nehezségekkel jár ez ápoltnak és ápolójának, és milyen lehetőségeik vannak, hogy külső segítséghez jussanak?

MASZOL

Idősgondozás: nem szabadna egyetlen hozzátartozó nyakába szakadjon

Drámai a helyzet Romániában az idősek hosszú távú otthoni ápolása terén, hiszen nagyon sok idős gondozása egyetlen hozzátartozót terhel – aki gyakorlatilag ezzel tölti az életét –, vagy épp teljesen magára is marad a gondozásra szoruló. EU-s statisztika szerint jelenleg Romániában a 65 évnél idősebb embereknek a 64 százaléka él súlyos fogyatékossággal otthonában. Eközben az otthoni gondozási szolgáltatások vagy az öregotthon többnyire luxusnak számít a legtöbb településen. A probléma megoldása égető, de sem emberi, se anyagi erőforrás nincs elég hozzá. A kormány a költségvetésből szégyenteljesen keveset, a GDP 0,4 százalékát fordítja az idős betegek ápolására – ilyen válaszokkal szembesültünk, amikor a kérdéssel kezdtünk foglalkozni.- a Maszol.ro portálról

Romkat

A félrefordított tekintet ereje

András Nándor a Gyulafehérvári Caritas ápolója, tíz éve végez otthoni beteggondozói szolgálatot Marosvásárhelyen és környékén, de szükség esetén Marosszentgyörgyön, Csejden és Tófalván is szívesen helyettesít. Látja a perzselő szükséget maga körül, és erős, belső késztetéstől vezérelve válaszol rá. Készségesen teljesít napi szolgálatot az idős, magatehetetlen, rendszeresen ápolásra szoruló betegek otthonaiban. Hogyan éli meg hivatását, és mi minden érinti őt munka közben? – erről beszélgetett vele Orbán Júlia.

Romkat

Úton a demens személlyel

A Megbomlik az ész, megmarad a lélek című kiadványa Gyulafehérvári Caritas első demenciával foglalkozó tájékoztató anyaga volt. A legutóbbi, az Úton a demens személlyel című kiadványuk pedig két síkon szeretné útbaigazítani az olvasót. Egyrészt szakemberek mutatnak rá a demens személy megfelelő ápolási módozataira, másrészt gondozó családtagoknak kívánnak tájékoztatót nyújtani praktikus kérdések megválaszolásával. Emellett információt szeretnének nyújtani annak megértéséhez és elfogadásához is, hogy a demens hozzátartozó nem bolond, hanem beteg.

Népújság

Nemet mondanak a magányra

Senki sincs magányra ítélve. Akkor sem, ha megöregedett. Akkor sem, ha beteg. Lehet, hogy elment a társ, kiröppentek a gyerekek, ritka-drága luxus, hogy hazaröpüljenek. Kopnak a ruhák, a csontok, a csigolyák. Még akkor is, ha az ember egész nap csak egyik székről a másikra ül, és reméli, hogy a széles képernyőjű televízió, a zúgó rádió, a könyv lapjai vagy az újság hasábjai elrejtik majd önmaga elől: mennyire fáj a haszontalanság tudata. Nem hasznos már, nincs rá szükség, azt képzeli, és minél többször teszi, annál erősebben hiszi. Egyre nehezebb kimenni a házból. Még kenyérért is. Minek?

Romkat

Önkéntes munka: hálagesztus Isten és ember felé

A marosvásárhelyi Caritas Házban az elmúlt héten két nap is önkéntesek fordultak meg. Nemcsak megfordultak, jelen is voltak. Ők mázolták le festékkel az ünnepségeken részt vevő kisgyerekek talpát, hogy megmaradhasson a pöttömnyi lábnyom lenyomata színes papíron, emlékbe. Sőt: a hangulatosan földíszített, majd a szokott módon visszarendezett helyszín is arra vallott, hogy önkéntesek segédkeztek az előkészületekben, rendrakásban egyaránt. Makkai Eszter a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Geológia szakára jár, és idén lesz öt éve, hogy önkénteskedik. Piri Szilvia (Sziszi) a Marosvásárhelyi George Emil Palade Egyetem Gyógyszerészeti szakára jár, és Eszterrel egyszerre kezdte az önkénteskedést. László Dorottya szintén a George Emil Palade Egyetem Orvosi szakán tanul, és három-négy éve kezdte az önkénteskedést. Őket kérdezte Orbán Júlia az önkénteskedés örömeiről.

Romkat

Lehet jelentkezni a Caritas online műhelymunkájára, amelyen a fiatalok gamifikáció módszerével való bevonásáról lesz szó

A Gyulafehérvári Caritas online műhelymunkát szervez, amelynek központjában a játék, játszás, a játékosítás (avagy gemifikáció) áll, és hogy ezáltal hogyan vonhatóak be a fiatalok társadalmi problémák megoldásába. Az alábbiakban a Gyulafehérvári Caritas felhívását olvashatják.

Népújság

Nem jó az embernek egyedül lennie

Ha nem bízunk semmiben, elvesztődünk
A betegek világnapját Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993 óta február 11-én ünneplik. A Gyulafehérvári Caritas közössége elkötelezte magát a betegek és szenvedők mindennapi szolgálatára. A világnap alkalmából az egyházmegye különböző régióiból beszélgettek a Caritas munkatársai ellátottakkal, illetve betegekkel dolgozókkal.

Hargita Népe

Közösségépítő mulatságot szervezett a Caritas

Farsangi mulatságot szerveztek a Gyulafehérvári Caritas csíkszeredai kirendeltségének nappali közösségépítő foglalkozásain részt vevő idős emberek számára pénteken a Művészetek Házában.