Küldetés és célkitűzések

A Gyulafehérvári Caritas küldetése a szeretetszolgálat,
a karitatív lelkület terjesztése és a szociális igazságosság előmozdítása.

Célkitűzéseink:
• szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása;
• a szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja,
tekintet nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására;
• a közösség fejlesztése;
• együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal, valamint hazai és külföldi civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében;
• szakképzett és motivált emberi erőforrások biztosítása;
• az emberi méltóság visszaadása minden embernek.

 

img